De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar

De zielen onder het altaar

In Openbaring 6:9-11 wordt gezegd dat de zielen van de martelaren “onder het altaar” roepen,

“Hoe lang, o Heer, heilig en waarachtig, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet over hen die op de aarde wonen?”

Sommigen hebben dit zo opgevat dat de martelaren een bewust bestaan hadden tussen hun dood en hun opstanding. Deze passage, uit het allegorische en zeer figuurlijke boek Openbaring, is geen goede basis voor een leer die in strijd is met de duidelijke uitspraken van de Schrift, namelijk dat de doden slapen, dat zij niets weten en dat zij daarom de Heer niet kunnen aanroepen.
De dode martelaren, gedood vanwege hun trouw aan het getuigenis van Jezus, werden geofferd op het altaar van de wereldsheid van een vervolgende kerk en staat – allen “gedood” in sociale zin, in de zin van verbanning, en velen ook lichamelijk gedood. Zij konden in de doodsstaat niet persoonlijk tot God bidden, maar het feit van hun martelaarschap kon en kan Hem nadrukkelijk toeroepen, “met luide stem”, op dezelfde wijze als het bloed van Abel tot God riep vanaf de grond, en op dezelfde wijze als de trouw van de ouden een getuigenis voor ons is. (Gen. 4:10; Hebr. 11:4.)

De martelaar Stefanus riep in zijn stervensuur niet om wraak op zijn vervolgers; en als hij bewust zou bestaan in een toestand zonder lichaam, zou hij waarschijnlijk zijn gebed niet veranderen –

“Leg hun deze zonde niet ten laste.” (Handelingen 7:60.)

Het verhaal vermeldt duidelijk dat

“Toen hij dit gezegd had, viel hij in slaap.”

Maar God, in Wiens ogen de dood van Zijn heiligen kostbaar is (Psa 110:15), heeft vergelding geregeld voor de vervolgers van Zijn volk, waarvan de bijzonderheden in latere hoofdstukken van de Apocalyps worden gegeven. Er wordt gezegd van Babylon de grote,

“In haar is gevonden het bloed van de profeten en van de heiligen en van allen die op de aarde gedood zijn.” – Openb. 17:6; 18:5-8, 24.

 

Naar een vroeger artikel verschenen in – De Nieuwe Verbondsadvocaat Juni 1909 – The New Covenant Advocate June 1909

+

Origineel / Original text: The Dead — Where Are They? 13 The Souls Under the Altar

Voorafgaand:

Leven gedefinieerd door de dood

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier

De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel

De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis

De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden

De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus

De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer

De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis

Vervolg

++

Aanvullend:

Ontmoeting met: Stefanus

+++

Gerelateerd:

Die nuwe kerk – wat gehoorsaamheid kos

15 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar

 1. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 15. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.