De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel

Antwoordend op de vraag waar de doden zich bevinden, kijken wij verder in Bijbelse fragmenten die een verder licht kunnen werpen op de toestand van doden en ons meer kunnen vertellen waar die Bijbelse figuren uit de oudheid zich nu bevinden.

Elia opgenomen in de hemel

De vraag wordt soms gesteld,

“Werd Elia niet ten hemel opgenomen in een wagen van vuur, en zo, zonder te sterven, binnengeleid in de aanwezigheid van Kabeljauw?” – 2 Koningen 2:1-11.

Op het eerste gezicht lijkt dit verhaal een enorme tegenspraak met het woord van onze Heer –

“Niemand is opgevaren naar de hemel” (Johannes 3:13),

maar de oplossing van deze schijnbare moeilijkheid wordt meteen duidelijk als de student zich de verschillende manieren herinnert waarop het woord “hemel” in de Schrift wordt gebruikt. Er is de hemel waarin Kabeljauw woont (Jes. 66:1); de hemel waarin de sterren schitteren (Gen. 1:14-17); de hemel waarin de vogels vliegen, d.w.z. de lucht (Gen. 1:20,26); en “hemel” wordt symbolisch gebruikt om een deel van de “wereld” of orde der dingen aan te geven.

Uit Johannes 3:13 moeten wij afleiden dat Elia niet opsteeg naar de eerste van deze hemelen, waar God woont; en er is geen reden om aan te nemen dat hij werd meegenomen naar een plaats in de astronomische hemelen; maar het is heel goed mogelijk om aan te nemen dat hij werd meegenomen in de lucht, waar het gevogelte des hemels vliegt. Elisa zag Elia aldus weggevoerd worden in de lucht, maar, zoals het woord van onze Heer duidelijk te kennen geeft, ging hij niet de Goddelijke Tegenwoordigheid binnen. Om Elia’s ervaring in overeenstemming met andere Schriftplaatsen te zien, moeten wij bedenken dat hij stierf, terwijl hij werd opgenomen, en sindsdien in slaap is geweest. Deze ervaring van Elia kan worden gezien als illustratief voor de wegvoering van de laatste van de mede-erfgenamen met Christus – “Wij die leven en overblijven.” De vurige wagen en de wervelwind waarin Elia werd weggevoerd, zijn symbolen van de moeilijkheden en benauwdheid van de volkeren waarmee dit tijdperk wordt afgesloten, en waarin de Heer de zijnen tot zich verzamelt. (Meer hierover op de volgende bladzijden.)

– The New Covenant Advocate Juni 1909 p. 41-42

+

Origineel / Original text: The Dead — Where Are They? 16 Elijah taken up to Heaven

Voorafgaand:

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier

De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel

De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis

De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden

De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus

De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer

De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis

De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar

De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis

De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie

Vervolg

De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald

++

Aanvullende artikelen

 1. Hemel en hemelen
 2. De Taal van de Bijbel: De derde hemel
 3. Niet de hemel maar de aarde
 4. Bijbels antwoord op uw vraag: Wat gebeurt er met ons na het sterven?
 5. Eeuwenlange verkondiging van de hel als martelplaats
 6. Francis Chans Angst voor velen die niet naar de hemel gaan
 7. God liefhebbenden gerechtvaardigd

+++

Gerelateerd

 1. ‘n Dubbel vir my!
 2. de Stralende Werkelijkheid – Mat. 17, 1-13 – Jezus’ macht (1)
 3. Merkabah en hemelvaart zoals de bijbel dat noemt, via een bespreking van Herbert van Erkelens op de site ‘Fellowship of the Shield’, door mij opnieuw bezien
 4. Is the rapture Real? / Gebeurt de Opname in de lucht echt?
 5. Waarom een ontsnappen van bijbelgetrouwe christenen

12 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel

 1. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 12. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.