De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald

Enoch Vertaald

“Door het geloof werd Henoch vertaald opdat hij de dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden omdat God hem had vertaald.”

“En Henoch wandelde met God; en hij werd niet gevonden, want God nam hem.” – Heb. 11:5; Gen. 5:22.

Niets in deze teksten zegt dat Henoch naar de hemel werd gebracht; niets in deze teksten zegt dat hij niet stierf, en Heb. 11:13 lijkt Henoch te omvatten met de anderen die genoemd worden wanneer er staat,

“Deze allen zijn in geloof gestorven.”

Opnieuw denkend aan de woorden van onze Heer in Johannes 3:13, wordt de student ervoor behoed te veronderstellen dat Henoch naar de hemel werd gebracht. Verwijzend naar Gen. 5:22, wordt ons verteld dat “hij niet was”, wat een andere manier is om te zeggen dat hij ophield te leven. De uitdrukkingen “was niet”, “waren niet” en “zijn niet” worden gebruikt in Psalm 37:36; Jer. 31:15; Matt. 2:18 om de dood aan te duiden. Dat hij werd overgeplaatst zonder de dood te zien, moet daarom zo worden verstaan dat zijn einde zo plotseling kwam dat hij geen waarschuwing of aankondiging had van de nadering ervan. De mensen van zijn tijd leefden zeer lang; vergeleken met anderen was hij in zijn beste tijd genomen, en had hij waarschijnlijk weinig ervaren van de pijnen en kwalen die met de dood gepaard gaan. De Heer “nam hem” op dezelfde wijze als Hij de geest van Stefanus ontving, toen die martelaar in slaap viel. Hij nam hun levenskracht en bewaarde hun eigenschappen in Zijn eigen registers tot de tijd dat de opstanding hen zou oproepen. Op dezelfde wijze keert de geest, de adem, of de levenskracht van alle mensen “terug tot God, die haar gaf” (Eccl. 12:7), om in Zijn bewaring te blijven tot de opstanding, wanneer de levenskracht opnieuw zal worden geschonken. Deze “geest” is niet, zoals wij reeds hebben gezien, een afzonderlijke persoonlijkheid, die bewust los van het lichaam leeft, maar het is de levensadem, die God in de neusgaten van de eerste mens plaatste (Gen. 2:7), en waardoor de mens “een levende ziel” of wezen werd.

“En het stof keert terug tot de aarde zoals het was, en de geest keert terug tot God die haar gegeven heeft.” (Pred 12:7 Geneefse Bijbel)

“De Here God maakte ook de mens uit het stof der aarde, en blies in zijn gezicht de adem des levens, en de mens werd een levende ziel.” (Ge 2:7 Geneefse Bijbel)

“In geloof is Henoch overgebracht, zodat hij de dood niet zag, ‘en hij was niet te vinden omdat God hem had overgebracht’. Want van hem is vóór zijn overbrenging getuigd dat hij welbehaaglijk is geweest aan God.” (Heb 11:5 NB)

“Zoals bij geloof hoort zijn al dezen gestorven zonder het beloofde verkregen te hebben; maar zij hebben dat van verre gezien en begroet, belijdend dat zij ‘vreemdelingen en bijwoners zijn op het aardland’.” (Heb 11:13 NB)

 

Naar – The New Covenant Advocate June 1909 p. 42

 

+

Origineel / Original text: The Dead — Where Are They? 17 Enoch Translated

Voorafgaand:

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier

De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel

De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis

De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden

De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus

De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer

De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis

De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar

De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis

De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie

De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel

Volgende

De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor

11 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald

 1. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 11. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.