De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest

In de Bijbel wordt er over mensen gesproken als zielen, levende wezens, waarbij men ook kon denken aan ziel en lichaam, en in dat geval het denken van individuen werd bekeken. Die gelovige zielen konden als kerkgangers de ‘ziel’ van de kerkgemeenschap vormen. Toch moest men beseffen dat als een ziel of mens stierf hiermee de Kerk niet stierf maar levendig kon blijven. Ook al stierven mensen bleef de Kerk in leven en bleef deze ‘bezield’.

Lichaam, ziel en geest

“Ik bid tot God dat uw gehele geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard blijven tot de komst van onze Here Jezus Christus.”  – 1  Thess. 5:23.

Dat de apostel niet bad namens individuele gelovigen, gewijd om in het voetspoor van Jezus te treden, blijkt uit verschillende overwegingen.

(1) Het gebed is niet zo verhoord; geen enkele gelovige is in het evangelietijdperk levend bewaard gebleven.

(2) Het zou niet in overeenstemming zijn met de wijding van het lichaam van de gelovige als een levend offer, om het te laten behouden.

Indien het gebed van de apostel wordt beschouwd als voor de Kerk als geheel, is het gemakkelijk te begrijpen, want de ware Kerk is door de eeuwen heen bewaard gebleven, niettegenstaande vele aanvallen ertegen. De Heilige Geest is aan haar bewaard gebleven; haar ziel of leven is niet gestorven; zij is ook als lichaam bewaard gebleven.
De leden zijn nooit herkenbaar geweest voor de wereld, want de wereld heeft hen niet gekend, zoals zij ook het Hoofd van dat lichaam, Jezus onze Heer, niet heeft gekend; maar God heeft hen gekend, en daarom heeft Zijn fundament stand gehouden. (2 Tim. 2:10).

” Daarom lijd Ik alles, om der uitverkorenen wil, opdat ook zij de zaligheid verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid.” (2Ti 2:10 Geneefse Bijbel)

Het gebed van de apostel is verhoord namens de kerk collectief, zoals het niet verhoord had kunnen worden, en ook niet de bedoeling was, namens enig lid afzonderlijk.

Vertaling van het artikel over de dood en doden in The New Covenant Advocate van Juni 1909 p. 42

 

+

Origineel / Original text: The Dead — Where Are They? 19 Body, Soul and Spirit

Voorafgaand:

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier

De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel

De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis

De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden

De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus

De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer

De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis

De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar

De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis

De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie

De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel

De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald

De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor

Het nieuwe verbond in het evangelie en de koninkrijkstijdperken

Vervolg

De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus

 

++

Aanverwante en aanvullende lectuur

  1. Niet op vernuftige verzinsels gebaseerd

9 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest

  1. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus | Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon | Bijbelvorser = Bible Researcher

  3. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester | Bijbelvorser = Bible Researcher

  4. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

  5. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

  6. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

  7. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

  8. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

  9. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.