Jihad gedoe

Digital Téchnē schreef enkele jaren geleden in Trying to Make Sense of Jihad vs. McWorld

Als ik dit hele jihad-gedoe goed begrijp – als een containerbegrip voor sektarische groeperingen die subnationale identiteiten proberen terug te winnen door politieke omwenteling en gewelddadig activisme – dan is het gemakkelijk te begrijpen hoe zij

“in oorlog zijn met zowel het globalisme als de traditionele natiestaten”.

De wereldwijde monocultuur hecht inderdaad waarde aan eenvormigheid; persoonlijke identiteit gebonden aan materiële branding, wereldwijde gemeenschap en nationale onderlinge afhankelijkheid. Terwijl de Jihad waarde hecht aan een geheel andere reeks vereisten. Namelijk verschil; persoonlijke identiteit gebonden aan sektarische beginselen van religieus fundamentalisme, regionale autonomie, en een (zij het scheefgetrokken) gevoel van nationale onafhankelijkheid. Barber suggereert dat een gedecentraliseerde participatieve democratie aan beide standpunten tegemoet kan komen, en pleit voor een “sterke democratie” die beide groepen in toom houdt; die het idee van een lichaamspolitiek wegneemt en lokale vrijheid afdwingt. Als ik dit goed begrijp, is dit dan een uitvoerbaar alternatief? Ik denk het wel, maar dan zijn er altijd schendingen in de wereldgemeenschap die de hele kwestie van democratie weer op tafel leggen. Doet Bashar al-Assad een belletje rinkelen, iemand?

+

Voorgaand

Is een fundamentalistische kijk op de bijbel, de enige mogelijke kijk?

Bestaat er iets als Christelijk fundamentalisme

+++

Gerelateerd

  1. Ideologisch globalisme De vijand van onze democratische zelfbeschikking
  2. De voortdurende weerstand van de Japanse filosofie tegen globalisering

2 thoughts on “Jihad gedoe

  1. Pingback: Wanhoop in Afghanistan en Opvang in West Europa | Broeders in Christus

  2. Pingback: Vrede heeft oefening nodig | From guestwriters

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.