Uit de Oude Doos in het licht van deze Coronaperiode: Macht van het verkeerdlopende

Op MSN ‘Bijbelonderzoekers Group’, plaatste broeder Marcus op 25 oktober 2008 het onderstaande bericht dat men ook kan bekijken in het kader van de huidige pandemie.

Tijdens dit Corona virus werden ons heel wat vragen toegestuurd, waarbij

“Waarom laat God dit virus toe?”

een zeer veel voorkomende raag was. Alsook

“Moeten wij ons wel laten vaccineren? Laten wij niet beter God over ons leven beschikken en Hem laten bepalen of wij al of niet ziek zullen worden?”

“Is God nu de wereld aan het straffen met deze ziekte?”

Op die laatste vraag zullen wij eerst antwoorden:

Het is geen straf van God die nu over de aardbol een zeer gevaarlijke ziekte zou laten komen. Dit virus zoals meerdere ziekten is vermoedelijk ontstaan en verspreid door eigen stommiteiten van de mens, waarbij God niets te maken heeft.

Het is makkelijk om bepaalde zaken af te wentelen op iemand anders, maar wij moeten beseffen dat wij zelf in ons leven de eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten inzien dat God de mens verstand heeft gegeven om het te gebruiken. Zo zal God van die mensen die gaven hebben gekregen op medisch vlak, verwachten dat zij hun werk degelijk verrichten in het voordeel van de algemene gezondheid van iedereen.

Het eilandje La Palma maakt deel uit van de Spaanse Canarische Eilanden en is een van ...

Het eilandje La Palma maakt deel uit van de Spaanse Canarische Eilanden en is een van de actiefste vulkaaneilanden van de archipel. Op La Palma wonen ongeveer 85.000 mensen. De vulkaan Cumbre Vieja op het Canarische eiland La Palma liet de afgelopen decennia af en toe iets van zich horen, in de vorm van lokale bevingen en onderaards gerommel, maar had sinds 1971 geen lava meer uitgebraakt. Daar kwam afgelopen verandering in op 19 september, toen zij weer van zich liet horen en opstijgend magma uit meerdere diepe spleten in de westflank van de berg begon te stromen, waarna een spectaculaire uitbarsting begon.

In het geheel der dingen mag men wel niet vergeten dat God tekenen aan de aarde geeft, die wij kunnen negeren ofwel ook opmerken en er naar reageren. Deze huidige pandemie en de vulkaanuitbarstingen op het Spaanse Canarische eiland La Palma, Fuego in het Centraal-Amerikaanse land Guatemala, de Grímsvötn-uitbarsting in Ijsland, zijn slechts enkele tekenen waar wij onze lessen zouden moeten uit trekken.


Macht van het verkeerdlopende

“Wij weten dat wij bij God horen, terwijl de hele boze wereld in de macht van de boze ligt.” (1Jo 5:19 WV78)

De ene crisis overvalt ons land na de andere. Zoals verscheidene mensen nu voor de bankcrisis de schuld bij de regering willen leggen zo verwijten ze ook God om dit allemaal zomaar te laten gebeuren. God is echter niet de leider van deze wereld. Hij heeft het leiderschap uit handen gegeven. De mensen zelf, die Zijn leiderschap verwierpen hebben nu de volle vrijheid de wereld te beheren. Veel mensen hebben geleerd dat God de wereld beheerst, maar die leerstelling is onjuist. Zij doen God oneer aan en maken van Hem de schuldige voor al de slechte dingen en het lijden in deze wereld.

God is niet de leider van dit corrupte systeem. Hij heeft het uit handen gegeven en Hij schikt de personen niet voor. Elkeen is volledig vrij welke weg te kiezen.

“Ik neem heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Leven en dood houd ik u voor, zegen en vloek. Kies dan het leven, dan zult gij met uw nakomelingen het leven bezitten,” (De 30:19 WV78)

God is niet de bron van het kwade, hij haat het slechte en geeft om diegenen die lijden.

“Daarom, gij wijzen, luistert naar mij: God doet geen onrecht, de Almachtige pleegt geen kwaad.” (Job 34:10 WV78)

“Dit zijn zes dingen, die Jahwe verfoeit, ja, zeven, die Hem een gruwel zijn: hoogmoedige ogen, een leugenachtige tong en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat misdadige plannen smeedt en voeten die zich haastig reppen naar het kwade, een valse getuige die leugens uitslaat en degene die onder broeders ruzie teweegbrengt.” (Spr 6:16-19 WV78)

“Schuift al uw zorgen op Hem af, want Hij heeft zorg voor u.” (1Pe 5:7 WV78)

We zouden moeten weten dat wij uit God voortkomen, Hij is wel onze Schepper. Maar tegelijkertijd moeten wij beseffen dat de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. De mens zelf heeft alles in handen en hoe deze zich gedraagt, zal de wereld ook beïnvloedt worden.


In de periode van 2019-2021 tijdens de Corona pandemie treffen wij mensen aan die zich niet houden aan de Coronamaatregelen omdat zij alles zogenaamd in de handen van hun ‘Heere God’ leggen. Dit druist echter in tegen de leer van Christus en tegen Gods Gedachte dat wij gehoorzaamheid moeten vertonen aan hen die leiding over ons hebben en moeten zorgen voor de ander.

Door alle Corona regels in de wind te slaan, geeft men niet om de ander, want kan men anderen besmetten en zo de ziekte opleveren. Daarom moeten wij afstand houden, onze neus en mond bedekken (door een mondmasker of mondkapje) om onszelf, maar meer nog, anderen te beschermen.

Zij die zich blijven verzetten tegen het preventief vaccineren, moeten beseffen dat zij hiermee ook anderen in gevaar kunnen brengen. Indien men als niet gevaccineerde toch het Coronavirus op loopt zal men er zieker van zijn dan ingeval men een vaccinatie heeft gehad en zou men op IC kunnen geraken, waar men dan een bed inneemt dat anders kan gebruikt worden voor mensen die noodzakelijke operaties zouden moeten ondergaan.

Voor het ogenblik worden in vele landen erg genoeg IC bedden in beslag genomen door ongevaccineerden, die indien zij hun spuitjes hadden opgenomen, voorzekers daar niet beland zouden zijn. Maar nu komen de plaatsen voor niet corona patiënten in het gedrang, en dat is iets wat vermeden kon worden door een juist en broederlijk handelen. Eveneens worden geneesheren en verpleegsters al maanden overbelast en wordt van hun, dagelijks, het uiterste vereist. Maar hun elastiek kan niet blijven rekken. Hun mogelijkheden zijn ook begrenst. Elk van ons moet daarom goed nadenken in hoeverre men wil gaan om een ander tot last te zijn. Dat wordt heden wat te veel over het hoofd gezien.

Het gaat er bij ons niet in, dat in een tijd van moderne technologie en internet, er toch nog zo vele kerkgemeenschappen zijn die er op aandringen om met hun leden toch nog samen te komen in hun kerkgebouwen, terwijl een internetdienst een waardig alternatief kan voorzien.

Laat ons toch, zo lang dit virus woekert, de nodige veiligheidsmaatregelen treffen en er op toe zien dat wij niemand zullen kunnen besmetten.

Zoals bij elke crisis, zal deze ook weer over gaan zoals zij onverwacht is gekomen. Ondertussen kunnen wij wel God om steun verzoeken en bidden voor al die zorgverleners en getroffenen.

+

Voorgaand

Het feest van de huidige geldgod

Coronasluitingen tegen gaan voor zogezegde godsdienstvrijheid

++

Lees ook

 1. Een Boom van kennis wordt een Boom van moraal
 2. De Toorn Gods
 3. Wij zijn zelf verantwoordelijk
 4. Het is makkelijk onze verantwoordelijkheden te ontwijken
 5. Onverantwoord gedrag van vele burgers (Our world)Onverantwoord gedrag van vele burgers (Some view on the world)
 6. De nacht is ver gevorderd 22 Studie 4 Nu actueel: Nut van tekenen
 7. De nacht is ver gevorderd 23 Studie 4 Nu actueel: Daad van geloof
 8. Op straat voor waardigheid #1 Zieke broertje
 9. Financiële crisis uitnodiging tot bezinning
 10. Van overvloed naar beperking
 11. Kunnen focussen in een hectische tijd
 12. Meer dan 4 miljoen coronabesmettingen wereldwijd
 13. Lijden
 14. Lijden, waarom God het toelaat
 15. Brave huisvaders
 16. Een stap richting hun bezorgde mede-christenen
 17. Voor het eerst in jaren weer een Pesach in isolatie
 18. Isolatietijd vrij te nemen voor jezelf
 19. 2020 Hanukkah-bijeenkomst om geïsoleerd te zijn
 20. Naar het einde van 2020
 21. Avondklok en restrictie moeilijkheden
 22. Nederlandse kerken willen te veel risico nemen
 23. Kerkdienst in openlucht tijdens vakantie
 24. “Laat Ons Aanbidden” evenment in Kampen in coronatijd
 25. De Speeltijd is voorbij
 26. Kerkgebeuren voor 2020
 27. Moeten kerken zich beperken tot online diensten?
 28. Zij die de coronamaatregelen van de overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden
 29. Verder doorzetten in tijden van afzondering
 30. Een tijd van plicht, verantwoordelijkheid en verantwoording
 31. Gedachte bij de versoepelingen van Coronamaatregelen
 32. Nieuwe virus mutanten, nieuwe vaccins
 33. Ontnomen van een gebedshuis #1 Doodveroorzakers
 34. Ontnomen van een gebedshuis #2 In de greep van een coronavirus
 35. Ontnomen van een gebedshuis #4 Waardige dienst
 36. Regelmatig keek men uit naar een einde van de coronacrisis
 37. Al of niet corona-vaccinatie verplichten
 38. Das Leben in der Pandemie #1 Hilfe in diesen unruhigen Zeiten
 39. Das Leben in der Pandemie #2 Weisheit

+++

Gerelateerd

 1. Woelige tijden
 2. Pandemiepolarisering
 3. Risicogroepen Covid-19
 4. Coronamoe
 5. How to: mezelf beter voelen in Corona tijd?
 6. Terugblik op 2020
 7. Een gros woorden voor de week (8 november 2020)
 8. Hokjes en Labels: de Intolerantiepandemie
 9. Wil jij naar het IC?
 10. Niets doen
 11. Het valt niet mee!
 12. De menselijke maat
 13. Reproductiegetal stijgt naar recordhoogte: 2,91
 14. Coronamaatregelen: nieuwe wet, zelfde principes
 15. Besmettingen moeten omlaag: strengere regels om contacten te beperken
 16. Vieringen kerk vanaf 1 september zonder beperking aantal en afstand
 17. Lockdown
 18. Dit is wat we weten over de zeldzame vulkaanuitbarsting op La Palma
 19. Vulkaan op Canarische Eilanden ontwaakt na vijftig jaar
 20. Vulkaan in Guatemala barst uit, voorlopig wordt er niet tot evacuatie overgegaan
 21. Grimsvötn
 22. Corona und was die Seuchengeschichte lehrt. Essay (2020)
 23. Vermummungsgebot / Masking command
 24. Die Zivilgesellschaft hat entschieden: “Corona-Pandemie” ist Wort des Jahres
 25. Infektionszahlen weiter erschreckend hoch
 26. Corona und was die Seuchengeschichte lehrt. Essay — jetzt auf Youtube und Dailymotion (2021)
 27. Die Corona-Impfung – volles Risiko bei fraglichem Nutzen
 28. Unterallgäu | Landrat verabschiedet Bundeswehrsoldaten – Mithilfe in Klinik und bei Kontaktermittlung

One thought on “Uit de Oude Doos in het licht van deze Coronaperiode: Macht van het verkeerdlopende

 1. Pingback: Uit de Oude Doos in het licht van deze Coronaperiode (2): Financiële crisis | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.