Uit de Oude Doos in het licht van deze Coronaperiode (2): Financiële crisis

Wij blijven even hangen bij die oude MSN berichten geplaatst door broeder Marcus. Op 25 oktober 2008 keek hij in de periode van financiële debacles naar de Macht van het verkeerdlopende en de Financiële crisis. Betreft geldcrisissen krijgt bijna elke generatie daarmee te maken en alle honderd jaar komt er naast de financiële problemen ook wel een gezondheidprobleem opduiken.

Nu is het niet anders. Honderd jaar na de Vlaamse of Spaanse Griep zitten wij weer opgezadeld met een dodelijk griepvirus. Telkenmale toen er met een grote zeis doorheen de bevolking van deze planeet mensen werden weggemaaid, had dit voor vele ook vele financiële consequenties. Het financieel draagvlak werd zo meermaals ondermijnd.

Met de huidige Coronacrisis zal het vermoedelijk niet anders aan toe gaan. In de eerste Corona golf troffen de regeringen in de meeste landen financiële maatregelen om de mensen vooruit te helpen. De lockdown bracht mee dat er voor velen zonder de staatssteun geen geld op tafel zou komen.

Na de Eerste Wereldoorlog was er een tekort aan voeding en waren de hygiënische omstandigheden zeer slecht, welk een goede voedingsbodem te zijn voor bacteriën en virussen om zich te verspreiden en mensen aan te pakken.

Tot nu toe werd de Spaanse grieppandemie of Spaanse griep, de ernstigste influenza-uitbraak van de moderne tijd en, wat het totale aantal sterfgevallen betreft, een van de meest verwoestende pandemieën in de geschiedenis van de mensheid.

Het is nu bekend dat een influenzavirus met de naam influenza type A subtype H1N1 de oorzaak is geweest van de extreme mortaliteit van deze pandemie, die naar schatting 25 miljoen doden heeft veroorzaakt, hoewel sommige onderzoekers hebben voorspeld dat zij wel 40-50 miljoen doden zou hebben veroorzaakt.

In ieder geval waren het enorm veel doden en al zijn er nu veel betere levensomstandigheden en betere geneesmiddelen, lopen wij nu toch nog het gevaar tegen maart volgend jaar met een twee miljoen doden te zitten.

Ondertussen zal met de lange duur van deze ziekte de economie helemaal ondermijnd zijn, dat meerdere mensen in financiële moeilijkheden zal brengen terwijl anderen er heel wat verrijkt uit deze crisis zullen komen (denk maar aan de internetverkopers en pakjes bezorgfirma’s). Voor sommigen was het een tijd van zwart zaad terwijl anderen in deze donkere periode een mogelijkheid vonden om heel wat meer dan anders te verdienen. Velen gooiden hun leven ook over een andere boeg om met andere opportuniteiten hun levenskwaliteit te verbeteren en soms ook hun inkomen te verbeteren.

In het jaar dat voor het eerst de olieprijs de US$ 100-grens passeerde, kan een gelijkaardig feit worden vastgesteld in de huidige prijsstijgingen van olie, gas en electriciteit. Maar ook in 2008 moesten regering instellingen financieel tegemoet komen. Zo nationaliseerde de regering van het Verenigd Koninkrijk de door de kredietcrisis in problemen geraakte bank Northern Rock. Op 14 september krijgt de hele wereld een veeg uit de pan met de Amerikaanse bank Lehman Brothers die het grootste faillissement aanvraagt uit de geschiedenis, waarmee de Kredietcrisis een feit is geworden waar niemand meer onderuit kon. Meerdere banknationaliseringen volgden elkaar op in meerdere landen. Maar er waren ook bankeigenaars die in die periode er juist een kans in zagen om hun klanten voor grof geld te bedriegen, zoals ASLK BNP Paribas Fortis en Dexia handig wisten te doen en dan nog na hun faillissement met staatssteun (geld van de brave burger) gered werden, terwijl de kopstukken van die fraude ongestraft wisten te ontkomen.

Heel wat mensen die als een ‘goede huisvader’ hun spaartegoeden in handen van die banken hadden gegeven zagen nu hun geld opgegaan in rook, voor goed verdwijnen. Dat maakte dat vele gepensioneerden hun appeltje voor de dorst verloren waren en nu op oudere leeftijd nog voor een voldoende inkomen moesten gaan uitkijken. Op 28 september 2008 wordt de bank Fortis voor een deel genationaliseerd door België, Nederland en Luxemburg die samen 49 procent van de aandelen in handen hebben.

In het licht van die gebeurtenissen kan u het volgende bericht vinden. zoals er in 1914-1918, 1918-1921 en 2008 donkerte heerste vinden velen zich vandaag ook in een donkere periode waarbij zij vele vragen stellen hoe het nu verder moet.

Weet u dat u voor hen een licht kan laten schijnen?

Laat ons eens zien.


Financiële crisis

Deze dagen van donkerte zijn ook dagen van opportuniteiten. Maar wat maakt hun dagen van kansen, zijn de mogelijkheden die er in verscholen liggen om een juiste houding aan te nemen alsook de kracht van het licht – van goede ideeën en goede mensen – om de donkerte te doorbreken.

De financiële zowel als culturele crisis is tegelijkertijd een gelegenheid.

Jezus zei van hemzelf

“Ik ben het licht van de wereld” (Johannes 8:12).

Verwonderlijk zei hij ook

“Jij/Jullie bent/zijn het licht van de wereld. Een stad op een heuvel kan ze niet verstoppen.” (Mattheus 5:14).

Natuurlijk is ons licht totaal afhankelijk van het zijne. Zonder Jezus kunnen wij dat licht niet hebben.

“Hij is het ware licht dat licht geeft aan allen” (Johannes 1:9)

Vandaag zijn velen van ons betrokken bij de financiële crisis. Onze belangstelling zou moeten uitgaan naar de situatie waar de wereld nu verzeild in geraakt is. Op het werk of in onze omgeving wordt er wel over gepraat en dit geeft ons kansen om over een nog grotere rijkdom te praten dat al het ons omringende geld. Maar wij kunnen niet zonder het wereldse zonder dat wij daar in leven. Aldus moeten wij ons dan ook afvragen hoe wij het beste kunnen maken van deze gelegenheid om toch te schijnen zoals Jezus deed.
Stel je dus de vraag hoe deze huidige crisis een opportuniteit kan zijn en hoe je ze werkelijk kan gebruiken als een doeltreffende aangelegenheid.
Hoe kan je lichtstraal focussen op de donkerte?Vraag jezelf af wanneer jij eigenlijk klaar bent om je af te zonderen van de materiële wereld. Wanneer ben je bereid alles achter te laten dat je verhinderd trouw aan Gods oproep te zijn.

Indien niet nu, wanneer dan wel?


Zo veel mensen vinden dat met de door de staat opgelegde maatregelen

hun leven ten einde komt

of

hun jeugd verloren gaat.

Anderen voelen zich zo in hun vrijheid beknopt dat ze er zeer gefrustreerd bij rond lopen. Sommigen gaan zelfs zo ver dan nog eens op straat te komen om dicht bij elkaar, elkaar nog eens te kunnen besmetten, maar ook op te jutten om de boel kort en klein te slaan, waarbij ze dan schade toebrengen aan andermans goed.

Zij die in Christus zijn moeten hen op andere gedachten brengen en moeten die mensen die zich zo geketend voelen, laten inzien dat er al iemand voor ons gestorven is om alle ketens los te maken en ons te bevrijden.

Als volgers van Christus hoeven wij niet bang te zijn van dit virus, maar mogen het ook niet gaan uitdagen of op de punt drijven. Welbedacht moeten wij ons houden aan de opgelegde maatregelen en moeten wijs omgaan met de contacten die we maken alsook met de uitstapjes buitenshuis, zoals het gaan winkelen.

Zij die in 2008 zware klappen kregen zitten nu met hun karig pensioen met de vraag hoe en wanneer ze hun kinderen en kleinkinderen kunnen zien. En wat kan men hen vertellen? Weer zitten we met een strijd die wij zo moeilijk kunnen winnen, als wij die überhaupt wel kunnen winnen?!

Nu komen die kinderen wel niet eer op de knie zitten om naar verhalen te luisteren, maar verhalen vertellen over het hoe en het waarom van het leven, is nu eens te meer belangrijk. Nu kunnen en moeten wij de tijd nemen om er juist op te wijzen hoe wij als mensen de hele aarde aan het verknallen zijn en waarom het zo hoogtijd is om nu in te grijpen, en niet te wachten op later.

Als wij wat meer respect hadden gehad voor de natuur met haar dieren, alsook meer rekenschap hadden gegeven met die andere mensen die overal om ons heen zijn, dan was het vast en zeker niet zo misgelopen. Ook nu nog moesten wij wat meer rekening houden met de ander kunnen wij met de juiste voorzorgsmaatregelen anderen en ons zelf behoeden van verder kwaad. Dit vraagt wel dat de mens zijn eigen ik op zij zet en dat hij bewust met zichzelf en de ander bezig is in de bescherming die hij of zij rondom zich kan opbouwen.

De mensheid die op hol is geslagen moet weer dat lichtpunt kunnen komen te vinden. Het is nu aan diegenen die zich volgers van Christus noemen, om dat lichtpunt aan anderen te tonen en hen de juiste weg te wijzen naar de bevrijding uit deze donkere periode.

+

Voorgaande

Uit de Oude Doos in het licht van deze Coronaperiode: Macht van het verkeerdlopende

++

Aansluitend

 1. Het themanummer van ‘Met Open Bijbel’ voor 2020 #1 Dodelijkheid & Duidelijkheid
 2. Meer dan 4 miljoen coronabesmettingen wereldwijd
 3. Corona tijd, slechte, goede en betere tijden (Our world)Corona tijd, slechte, goede en betere tijden (Some view on the world)
 4. Ontnomen van een gebedshuis #1 Doodveroorzakers
 5. Brave huisvaders
 6. Een stap richting hun bezorgde mede-christenen
 7. Financiële crisis uitnodiging tot bezinning
 8. Van overvloed naar beperking
 9. Kunnen focussen in een hectische tijd
 10. Verder doorzetten in tijden van afzondering
 11. Een tijd van plicht, verantwoordelijkheid en verantwoording
 12. De weg ten leven

+++

Gerelateerd

 1. Adriaan Morriën over vaders en de Spaanse griep (de vorige pandemie)
 2. Mondkapjes, vaccinatie en miljoenen doden Spaanse griep – wat is het verband?
 3. 100 jaren geleden stierven de mensen niet aan de Spaanse griep, maar door een bacteriële luchtweginfectie als gevolg van verkeerd mondkapjesgebruik.
 4. Woelige tijden
 5. De oude verhalen zijn doodmoe
 6. Coronamoe
 7. How to: mezelf beter voelen in Corona tijd?
 8. Terugblik op 2020
 9. Niet naar de haaien
 10. Rechten en vooral plichten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.