Waakzaamheid geboden 3 Codes en een heerser van het Noorden

Al maanden slingeren codes en regulaties (beperkingen) rondom onze oren. Het waren regeringen die de codes voor hun landen en andere streken aangaven. Ze bleken een controleerbaar iets te zijn waarvan men wist hoe het kon verlopen. Maar de laatste weken kwamen er codes voor een heel ander soort virus of kwaad op de wereld af waarvan men wist dat het in de handen lag van één iemand, of misschien toch ook van een andere mogendheid die vuur stookte.

Al snel werd duidelijk dat er door Vladimir Poetin een vuil spelletje werd gespeeld, waarbij hij de Verenigde Staten van Amerika maar al te graag uitdaagde. Al acht jaar zitten de burgers van Oekraïne opgezadeld met een oorlog die hun volk verdeeld en waar men het liefst nu eindelijk eens een einde wil aan zien komen. Velen geven zelfs al te kennen dat het hen niet zo veel geeft waar de grenzen zullen komen te liggen, als ze maar weer rust krijgen en hun lang niet meer geziene familieleden terug kunnen zien.

Bijbelstudenten en Bijbelvorsers kunnen in die stoker wel een figuur  zien die in de Bijbel besproken is.

De Bijbel spreekt over een koning van het Noorden die zal slagen in alles wat hij doet totdat de verontwaardiging is volbracht.

En de koning [Gog] zal doen naar zijn wil; en hij zal zich verheffen en zich verheffen boven elke god, en hij zal wonderlijke dingen spreken tegen de God der goden, en hij zal slagen totdat de verontwaardiging volbracht is; want wat bepaald is, zal geschieden. (Daniël 11:36)

Die man in kwestie die nu voor hommeles zorgt, voelt zich wel de koning te rijk en verlangt heerser te mogen zijn over een ver uitgestrekt rijk. Zij die dicht in de buurt van hem komen moeten weten dat die zones een oranje en rood licht hebben. Al die niet doet zoals hij verlangt, is er aan voor de moeite. Er wordt geen tegenspraak of weerspannigheid toegelaten. Zij die zich in de Europese Unie bevinden moeten ook stellig weten dat zij niet tegen hem op kunnen en zich niet hoeven te beveiligen door aan zijn buurlanden meerdere wapens te plaatsen of te proberen buurlanden bevriend te maken of bij de NAVO in te lijven. Daarvoor is het zeker code rood.

In Bijbelse termen hebben we de koning van het noorden (Rusland) die tegen de koning van het zuiden (Groot-Brittannië) duwt op de grens tussen Polen en Wit-Rusland. We weten dat de koning van het zuiden zal “duwen” tegen de koning van het noorden.

En ten tijde van het einde zal de koning van het zuiden tegen hem [Gog] oprukken [militair provoceren]; en de koning van het noorden zal tegen hem komen als een wervelwind, met strijdwagens en met ruiters en met vele schepen; en hij zal de landen binnentrekken, en hij zal overstromen en passeren. (Daniël 11:40)

Die wervelwind is vandaag één van die winden die serieuze stormen met mogelijke schade teweeg brengt.

Uit de bijbel weten wij dat God zegt dat Gog (de Russische leider), in plaats van naar Israël te kijken als een vriend, naar Israël kijkt met begerige ogen – hij wil een buit (rijkdom/schatten b.v. gas) van het land nemen. In de Schrift wordt er voor gewaarschuwd dat op een dag er een kwade gedachte in hem opkomt en hij een enorm leger verzamelt om Israël binnen te vallen…

Zo zegt de Heer Jehovah God:

Het zal ook geschieden, dat tezelfdertijd dingen in uw geest zullen komen, en gij zult een boze gedachte denken:

En gij zult zeggen

Ik zal opgaan naar het land der ongemetselde dorpen; Ik zal opgaan naar hen, die gerust zijn, die veilig wonen, die allen wonen zonder muren, en die geen tralies noch poorten hebben… (Ezechiël 38:10-11)

De wereld zoals bekend bij de Hebreeën. Deze kaart uit 1854 lokaliseert Meshech samen met Gog en Magog, ruwweg in de zuidelijke Kaukasus.

Oost-Oekraïne maakte deel uit van het oude Magog. Ons wordt verteld dat Gog (de Russische heerser) “van het land Magog” is in Ezechiël 38. Het moet zeker van grote betekenis zijn dat Poetin (de Russische heerser) dat laatste stukje van het oude Magog wil innemen. De rest van Magog omvat Zuid-Rusland. Dit conflict zou, als het komt, gemakkelijk een kettingreactie kunnen veroorzaken die uiteindelijk leidt tot een Russische invasie van Israël…

Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog, van het land Magog, de hoofdvorst van Meshech en Tubal, en profeteer tegen hem, en zeg: Zo zegt de Heer Jehovah God:

Zie, Ik ben tegen u, Gog, de hoofdvorst van Meshech en Tubal: (Ezechiël 38:2-3)

Maar wij weten ook dat er een hervestiging van Israël als een natie zal plaatsgrijpen nadat dat volk danig op de proef zal gesteld worden en dat tijdens die terugkeer van Gods Volk naar Jeruzalem om op die plaats Joodse soevereiniteit te verkrijgen.

Sommige mensen danken dat de Bijbel in een soort code taal is opgesteld die enkel door theologen begrepen wordt en geïnterpreteerd kan worden. Maar God is niet zo vooringenomen dat Hij slechts enkele mensen de kans zou geven Zijn Woord te verstaan. Als men bereid is om de gehele Schrift door te nemen zullen al die codes of zogezegde ‘geheimtaal’ (die er niet is) duidelijk worden. Om het gemakkelijk te maken heeft de Nazarener Jeshua (Jezus Christus) Gods Waarschuwingen zelfs in eenvoudig te begrijpen gelijkenissen of parabels uitgeduid.

Hierover meer in het volgende hoofdstuk: Waakzaamheid geboden 4 Varen en Waakzaam zijn.

+

Voorgaande

Op uitkijk staand op de wachttoren

Waakzaamheid geboden 1 Stormen

Waakzaamheid geboden 2 Bordspel speler

Voorbereiden op het Koninkrijk

Hoe leest u? – Wat leest u?: de Heer tegemoet

++

Aanvullend

 1. Uit het archief: Macht, Olie en Religie
 2. Recht op vrijheid van meningsuiting in Rusland beperkter
 3. Overzicht voor het jaar 2015 #1 Dreiging en angst
 4. Een nutteloos maar zeer gevaarlijk uitdagingsspel
 5. Inmenging en trucjes van twee grootmachten
 6. Het Volk van de Lage Landen en oorlogen
 7. Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen
 8. Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen
 9. Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden
 10. Weest waakzaam met het oog op gebeden
 11. Als de tijd ten einde loopt…. 1 Alles wat vroeger is geschreven #2
 12. Honderd jaar geleden toen men dacht een einde aan de gruwel te krijgen
 13. Voorbereiden op moeilijke tijden die op ons af kunnen komen
 14. Overdenking: “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij …” (Op. 22:12)
 15. De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?
 16. De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie
 17. Een wachter die het zwaard ziet komen
 18. Prediken tot een ongelovige wereld
 19. Christadelfiaanse geloofspunten #13 Koninkrijk van God na vernietiging van wereldse machten gegeven aan Zijn uitverkoren zoon
 20. De Dag is nabij #8 Overzicht
 21. Fundamenten van het Geloof 14 De komst van Christus in heerlijkheid
 22. De nacht is ver gevorderd 19 Studie 4 Wat te doen
 23. Christadelfiaanse geloofspunten #17 Koninkrijk van God – Gehoorzamen en ongehoorzamen opgeroepen voor Jezus zijn rechterstoel
 24. Christadelfiaanse geloofspunten #21 Missie van het komend Koninkrijk
 25. Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus
 26. Oproep tot dialoog tussen de strijdende partijen in Oost-Oekraïne door paus Franciscus (Our World) = Oproep tot dialoog tussen de strijdende partijen in Oost-Oekraïne door paus Franciscus (Some View on the World)
 27. Israël in God Doel

+++

Vindt ook verder te lezen

 1. Gog en Magog
 2. Rusland: terug naar Europa van de Atlantische naar de Stille Oceaan
 3. Kremlin fantaseert over Amerikanse huurlingen in Oekraïne. De Russische Federatie gijzelt zichzelf en de eigen bevolking met negativisme
 4. De bordspelletjes van Poetin

10 thoughts on “Waakzaamheid geboden 3 Codes en een heerser van het Noorden

 1. Pingback: Waakzaamheid geboden 4 Varen, Vertrouwen en Uitkijken | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Waakzaamheid geboden 5 Tekenen opmerkend | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Wat maandenlang gevreesd werd, is werkelijkheid geworden. – Some View on the World

 4. Pingback: Op het punt dat er vele doden onder onze broeders en zusters kunnen vallen – Jeshuaist

 5. Pingback: Hoe ver wil Poeting gaan – Some View on the World

 6. Pingback: Na de leugendaad de terreurdaad | Marcus Ampe's Space

 7. Pingback: De gedachte van vandaag “Andere evangelies en andere Christussen” (08 maart) | Broeders in Christus

 8. Pingback: Beperkingen in Rusland als gevolg van sancties van het Westen voor de vredesmissie in Oekraïne. | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Poetin’s grote redevoering in een volgepakt Loesjniki-stadion | Marcus Ampe's Space

 10. Pingback: In deze oorlogsdreigingstijden | From guestwriters

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.