That people finally realize that Jehovah is the Supreme God of the earth

The world will have to get to know the Name of the Supreme and those who refuse to know His Name will be ashamed and overwhelmed with terror so that they will sink to the ground of repentance and then they will finally realize that Jehovah is the Most High Supreme Power and Lord over all lords is.

Dat mensen eindelijk beseffen dat Jehovah de Allerhoogste God van de aarde is

De wereld zal de Naam van de Allerhoogste moeten leren kennen en zij die weigeren Zijn Naam te kennen zullen zich moeten schamen en zullen door schrik overmand worden, zodat zij door de grond zullen zakken van berouw en dan zullen zij eindelijk beseffen dat Jehovah de Allerhoogste Allermachtigste Heer is.

Being comforted by the Most High and His family

In our life we, as a God-loving person, are best to trust God in His compassion and to merge with others who also believe in Him and want to entrust their lives to Him.

Getroost worden door de Allerhoogste en zijn familie

In ons leven zijn wij best als Godliefhebbende op God Zijn medeleven te vertrouwen en samen te gaan met anderen die ook in Hem geloven en hun leven aan Hem willen toevertrouwen.

When things run differently than expected

Let your petitions be made known to God; and the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and your mental powers.​—Phil. 4:6, 7. Perhaps there have been times in our life when we felt that we were following the leadings of God’s holy spirit, but then things did not turn out the […]

Wanneer dingen anders lopen dan verwacht

Maak je verzoeken aan God bekend. Dan zal de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, je hart en je verstand beschermen. — Fil. 4:6, 7. Misschien heb je weleens gedacht dat je de leiding van de heilige geest volgde, maar liepen de dingen anders dan je had verwacht. Je kreeg te maken met moeilijkheden […]

Een Reformatie die verloren ging

Originally posted on Bob van Dijk's Blog:
In eerdere blogs heb ik het gehad over de Reformatie die niet af is. Vooral naar aanleiding van de presentatie van Derek Frank in zijn DVD “Let the Lion Roar” waarin hij nagaat wat er van de Reformatie in Genève is terecht gekomen. Datzelfde geldt mijns inziens…