Hebrew Language #20 Hebrew Literature #18 The re-creation of Hebrew as a literary language

As you could notice in the previous postings, can we say that literature has been the home of Jewish artistic activity throughout the ages. We must also remember that Hebrew literature is not synonymous with Jewish literature. For those who study the Bible, the Hebrew language is an important semitic language of the Northern Central […]

Our brothers in Kyiv’s northwest suburb Irpin

Kyiv’s northwest suburb Irpin Over the past decade, the population of Kyiv’s northwest suburb Irpin swelled to 90,000, and with it some churches, like the Irpin Bible Church (IBC) grew with it. The city is known in evangelical circles as the “Wheaton of Ukraine” or Bible Belt because there are so many people over there […]

2022 Upcoming conferences

24th-26th August 2022: The 11th Nordic Patristic Meeting The 11th Nordic Patristic Meeting will take place at Aarhus University on Wednesday 24th- Friday 26th August 2022. The 1st circular with all the relevant information is here.  This is also the website: https://events.au.dk/nordicpatristic2022. 29th September – 1st October 2022: The Reception of St. Gregory of Nyssa […]

Mystery of the Dead Sea Scrolls – Ancient History Documentary

**   Please look further after the advert for MagellanTV, to find Part 1: 1947. – Pt 6 goes about the Life of Jesus, the Son of God.

An other Digital Library to discover

The Copper Scroll. Found in a cave near the Dead Sea, the Copper Scroll describes a vast treasure—hidden in locations throughout the Judean wilderness. Some think the scroll served as a map to the treasure from the Jerusalem Temple.

Unsilencing the Archives

Archives are always a treasure trove, but they often remain a closed Pandora’s box for interested parties. Due to COVID-19, the Badè Museum gallery in Berkeley, California, is closed until further notice. The virtual exhibition Unsilencing the Archives: The Laborers of the Tell en-Nasbeh Excavations (1926–1935) has been recently launched online by the Badè Museum […]

Restrictions in Russia because of sanctions from the West for peace mission in Ukraine.

The European Union has come face to face with the harsh reality of Putin’s plans and must now prevent a third world war from becoming a harsher reality.

Beperkingen in Rusland als gevolg van sancties van het Westen voor de vredesmissie in Oekraïne.

De Europese Unie is met haar neus op de harde realiteit van Poetins plannen gebotst en moet nu zien te vermijden dat een derde wereldoorlog een hardere realiteit wordt.

Waakzaamheid geboden 5 Tekenen opmerkend

Vandaag is er meer dan genoeg reden om uit te kijken en de waarschuwingen voor de ‘Tijden der einden’ aux serieus te nemen.

Waakzaamheid geboden 4 Varen, Vertrouwen en Uitkijken

Zelfs getrouwen van God hebben ogenblikken van zwaktes gehad waarbij zij niet meer waakzaam waren of angstig waren zich te kennen te geven aan anderen.

Waakzaamheid geboden 3 Codes en een heerser van het Noorden

Gog en Magog zijn een persoon en een land genoemd in de Hebreeuwse Bijbel in Ezechiël 38. Gog is de heerser van het land Magog die de uiteindelijke strijd zal voeren tegen het volk van God. In de Openbaring van Johannes 20:8 worden Gog en Magog genoemd als twee landen onder de heerschappij van Satan. Hoe kan dit voor ons in de 21ste eeuw van belang zijn?

Waakzaamheid geboden 2 Bordspel speler

Kijkend naar één van de hoofdrolspelers bij en in de huidige stormen.

Waakzaamheid geboden 1 Stormen

Eerste artikel in een reeks verwijzend naar de noodzaak om uit te kijken naar tekens die door God gegeven zijn en die wij moeten leren herkennen door onze kennis van de bijbel en onze oplettendheid van wat er in de wereld gebeurt.

Op uitkijk staand op de wachttoren

Wij zijn na meer dan een jaar met lockdown periodes aanbeland in een jaar war mensen de hoop hebben gesteld op het einde van het Coronavirus. Een grote meerderheid van de mensen is nu eerder gefocust op die verhoopte te herwinnen vrijheid, maar vergeten daarbij een veel groter gevaar te zien. Sinds eind vorig jaar […]

The witness of archaeology – Major fortified Canaanite city-state hit by earthquake

The earthquake that struck the major fortified Canaanite city-state in the Land of Israel during the reign of Uzziah king of Judah, also hit the capital of the kingdom – Jerusalem.

Roman-era ‘Good Shepherd’ ring found off Israel in ancient shipwreck

Archaeology can shore up our faith. Items are being discovered all the time that always back up the veracity of the scriptures. The Israel Antiquities Authority found a Roman-era gold ring set with a green gemstone carved with the figure of a shepherd boy carrying a sheep on his shoulders. In the Bible, Jesus describes […]

The past 12 months have seen regular announcements of developments and discoveries

Looking at some of the most important findings in 2021.

Effectief Bijbellezen: de Evangeliën: Het Evangelie van Lucas

Het centrale thema van het evangelie van Lucas is discipelschap. En gezien zijn nauwe banden met de bekeerde schriftgeleerde Paulus mogen we hier ook zeker diens inzichten verwachten aan te treffen. En inderdaad zien we verschillende koppelingen tussen de kennelijke bedoelingen van Lucas’ beschrijvingen en de leer die we vinden in Paulus’ zendbrieven. Lucas begint, […]

God, kom in mij en wees mij tot hulp, zodat ik in staat zal zijn Uw Naam te verkondigen en te prijzen

      Oh Jehovah, de grote Geestelijke Macht, O God, kom mij te hulp en haast u om mij te helpen. Wees in mijn hoofd, en in mijn begrip. God zij in mijn ogen, en in mijn kijken. God zij in mijn mond, en in mijn spreken. God zij in mijn hart en in […]

God, come into me and be me to assistance so that I shall be able to declare Your Name and praise

      Oh Jehovah, the great Spiritual Power, O God, come to my assistance and make haste to help me. Be in my head, and in my understanding. God be in my eyes, and in my looking. God be in my mouth, and in my speaking. God be in my heart, and in my […]