God, kom in mij en wees mij tot hulp, zodat ik in staat zal zijn Uw Naam te verkondigen en te prijzen

      Oh Jehovah, de grote Geestelijke Macht, O God, kom mij te hulp en haast u om mij te helpen. Wees in mijn hoofd, en in mijn begrip. God zij in mijn ogen, en in mijn kijken. God zij in mijn mond, en in mijn spreken. God zij in mijn hart en in […]

God, come into me and be me to assistance so that I shall be able to declare Your Name and praise

      Oh Jehovah, the great Spiritual Power, O God, come to my assistance and make haste to help me. Be in my head, and in my understanding. God be in my eyes, and in my looking. God be in my mouth, and in my speaking. God be in my heart, and in my […]

God, let me be a light in these dark times

      Dear God, Our world is struck by a disease that shows itself much stronger than man. All over the world, the Coronavirus is killing people. Because of this, sadness is coming to many families. I ask you, my God, to give me strength of will to approach people To show them the […]

God, Laat mij een lichtpunt in deze donkere tijden zijn

      Dierbare God, Onze wereld wordt getroffen door een ziekte die zich veel sterker toont dan de mens. Overal in de wereld weet het Coronavirus mensen te vellen. Hierdoor komt er in vele families droefenis. Ik vraag u, mijn God, om mij wilskracht te geven om mensen te naderen om aan hen het […]

Uit de Oude Doos in het licht van deze Coronaperiode (2): Financiële crisis

Wij blijven even hangen bij die oude MSN berichten geplaatst door broeder Marcus. Op 25 oktober 2008 keek hij in de periode van financiële debacles naar de Macht van het verkeerdlopende en de Financiële crisis. Betreft geldcrisissen krijgt bijna elke generatie daarmee te maken en alle honderd jaar komt er naast de financiële problemen ook […]

Uit de Oude Doos in het licht van deze Coronaperiode: Macht van het verkeerdlopende

Tijdens een mensenleven komt de mens heel wat crisissen tegen, waarbij velen hiervoor de schuld bij God leggen, maar waarbij zij vergeten dat het leiderschap van de wereld niet bij Hem ligt, maar bij de mens zelf.

Herinvoering van hoofdlettergebruik in Nieuwe Bijbelvertaling NBV21

Al zijn het niet bepaald tijden waar er veel aandacht aan God en Zijn Woord wordt geschonken blijkt uit de aankoop van de Nieuwe Bijbelvertaling in de voorgaande jaren er toch een bepaalde interesse te bestaan die de uitgevers niet ontgaan is. Vooral omdat naast de hoge verkoopcijfers er nog eens vele opmerkingen bij de […]

Helping others in times of trouble

It’s important to ensure we reach out to others in the ecclesia, no matter what age they may be.

Mount Gerizim and Can scholars piece together ancient worship practices

Temples have been found throughout the ancient Near East. Mostly we do not have a very good idea of what and how things went on at these sites. Along with reconstructing architectural remains, we can wonder if scholars can piece together ancient worship practices. Over the years, many ancient temples have been discovered and laid […]

Judith: A Remarkable Heroine

The Book of Judith — considered canonical by Roman Catholics, Apocrypha Literature by Protestants, and non-canon by Jews, included in the Septuagint (Greek version of the Hebrew Bible) —tells the story of the ignominious defeat of the Assyrians, an army bent on world domination, by the hand of a beautiful Jewish widow named Judith who […]

Dit is het Land: Kapernaüm

Van de Horens van Hittim – een top op de weg van Nazareth naar Tiberias – voert een pad bergafwaarts in de richting van het meer van Genesareth of Galilea. Van dit pad heeft Jezus mogelijk gebruik gemaakt, wanneer hij op weg was naar Kapernaüm, over de oude verbindingsroute van Damascus naar Egypte. Zoals bekend […]

Oded Borowski his ‘Indiana Jones’ moment at Tell Halif

Oded Borowski in the summer of 1987 was with a team of the Lahav Research Project (LRP) conducting its seventh field season at the site of Tell Halif in southern Israel. At that time, they were conducting some experiments with ground penetrating radar (GPR), a new technology that had not yet been used for archaeological […]

Concerning the destruction of house of the people or a house of God

Renowned biblical scholar Richard Elliott Friedman, a professor of Jewish Studies at the University of Georgia and author of the best-selling book “Who Wrote the Bible?” says that there is not a word in Jeremiah 39 about the Solomon’s Temple in Jerusalem being destroyed Temple was destroyed when describing the capture of Jerusalem.  For him, […]

Tel Arad Temple

In the northeast Negev, southern Israel, (about 5 1/2 miles (9 km) east-northeast) can be found the ruins of one of the cities of the Canaanite king of ʿArad which were “utterly destroyed” by Israel’s armies. The city’s name appears on the Temple of Amon, al-Karnak, Egypt, in the triumphal inscription of Pharaoh Sheshonk I […]

Excavation of the great temple at Motza near Jerusalem

Shua Kisilevitz of Tel Aviv University and the Israel Antiquities Authority and Prof. Oded Lipschits of Tel Aviv University are leading the 2021 summer dig of the temple at Motza (alternatively spelled Moza) from the same period as the First Temple. Possibly also like Solomon’s temple, this one, a little over six kilometres from the […]

Effectief Bijbellezen: de Evangeliën: Het Evangelie van Matteüs

Evangelie van Matteüs Het Evangelie van Matteüs is, net als dat van Marcus, een van de drie synoptische Evangeliën. Bijna alle gebeurtenissen die we bij Marcus vinden, vinden we ook bij Matteüs. Maar Matteüs voegt er veel leer en gelijkenissen aan toe, die we bij Marcus niet vinden. Het bevat daarmee ca. 60 % meer […]

Jihad gedoe

Digital Téchnē schreef enkele jaren geleden in Trying to Make Sense of Jihad vs. McWorld Als ik dit hele jihad-gedoe goed begrijp – als een containerbegrip voor sektarische groeperingen die subnationale identiteiten proberen terug te winnen door politieke omwenteling en gewelddadig activisme – dan is het gemakkelijk te begrijpen hoe zij “in oorlog zijn met […]

Bestaat er iets als Christelijk fundamentalisme

Jazeker. Met de jaren zijn er heel wat fundamentalistische groeperingen geweest in het Christendom. Hiervan maakten sommigen zoveel schuldig als huidige groepen zoals, de Taliban en Boko Haram. De ergste Christen fundamentalisten kunnen wij vinden vanaf de 7° eeuw waarbij men vond dat men een zogenaamde rechtvaardige oorlog (bellum justum) uitvoerde omdat men tegen “boosaardige” […]

One of the most important Truths

Biblical or human truth People have to choose for which Truth they will want to go. Are they willing to clinch to Biblical Truth, gospel Truth or to what churches are presenting as a doctrinal truth? When looking at the present world, we can find lots of people who prefer to believe in not much […]

Deciphering Truth in Word and Concept – That we might see

A man testifying about the Truth The religious leaders had taken care that the Nazarene master teacher could be caught and led from Caiaphas to the hall of judgment (into the Praetorium). There Pilate went out unto them, and asked what accusation they could bring against this man of whom he had heard so many […]