a City full of the Pride of life

In the time of Paul, Corinth was a busy Roman trading city on the narrow strip of land between the Ionian Sea and the Aegian Sea.
During his eighteen months in Corinth (in 51-52 C.E.), Paul Had got a fair impression of the attitude of the Corinthians.

Josephus, Masada heroes and ancient Jewish rebels

After the fall of Jerusalem Emperor Titus returned to Rome and received a triumphant welcome. At the same time, the Romans began to restore order in Judaea by putting down any final resistance and regaining control of the last few strongholds held by Zealots. The last and longest of these final encounters was the Siege […]

La Paix de Dieu, qui surpasse toute pensée

La paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera vos cœurs (Phil. 4:7). Priez, et vous recevrez la paix de Dieu qui « surpasse toute pensée ». Que signifie cette expression ? D’autres traducteurs de la Bible écrivent ici : « dépasse tout ce que l’on peut imaginer » (Bible en français courant), ou : « dépasse tout ce que l’on peut comprendre » […]

Peace of God surpasses all understanding

The peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts.​—Phil. 4:7. Pray, and then you will receive the peace of God. But notice that “the peace of God . . . surpasses all understanding.” What does that mean? Some translators render this expression “surpasses all our dreams” or “excels all human planning.” Paul was, in […]

Vrede van God alle begrip te boven gaand

De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal je hart beschermen. — Fil. 4:7. Bid, en je zult de vrede van God krijgen. Maar merk op dat Paulus zegt dat de vrede van God ‘alle gedachte te boven gaat’. Wat betekent dat? Sommige vertalers geven deze uitspraak weer met ‘die al onze dromen […]

Hoe leest u? – Wat leest u?: Alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien

Men komt ter wereld door geboorte. Maar hoeveel keren kan men wel geboren worden? Wat betekent die wedergeboorte waarvan sprake is in het Nieuwe testament?