Megiddo en de Vlakte van Jizreël

Tussen de cultuurgebieden in het noorden, aan de oevers van de rivier de Eufraat, en die in het zuiden, aan de oevers van de Nijl en in de Nijl-delta, liep eeuwenlang een handels- en verbindingsweg over zandvlakten en via bergpassen naar strategisch gelegen steden. Eén van die steden was Megiddo, gelegen tegen de flanken van […]

De tempeldienst in de tijd van Jezus

De tempel die Salomo had gebouwd, was door de troepen van Nebukadnessar in de as gelegd. Na de Babylonische ballingschap was een aantal Joden echter naar Jeruzalem teruggekeerd om hem te herbouwen. Maar toen de fundamenten werden gelegd, weenden zij die de vroegere tempel nog hadden gekend, uit teleurstelling over het bescheiden karakter van dit […]

De verzoening in type en antitype 2 Uitgaan naar Jezus

In Hebr. 13: 13-16, spreekt de apostel over ons uitgaan naar Jezus zonder het kamp, om zijn smaad te dragen. Betekent dit dat we onszelf en onze offers (Romeinen 12: 1) als zondoffers moeten beschouwen, als het ware de geit die de os of gecastreerde stier volgt? Het kan dit niet betekenen, want het geitenoffer […]

The Atonement in Type and Antitype 2 Going forth to Jesus

In Heb. 13: 13-16, the Apostle speaks of us going forth to Jesus without the camp, to bear his reproach. Does this mean that we are to consider ourselves and our sacrifices (Rom. 12: 1) as sin offerings, as it were the goat following the bullock? It cannot mean this, for the goat sacrifice has […]

De verzoening in type en antitype 1 Offers en hogepriesters

Het Goddelijk Woord drukt, zoals al opgemerkt, veel van zijn leer in symbolische taal, zoals gelijkenissen en figuratief uitgedrukte profetieën. Maar daarnaast zijn er een aantal typische incidenten en afspraken die bedoeld zijn om Gods volk te helpen een beter begrip van Zijn doelen te krijgen. Dat houd in dat bepaalde personen en groepen van […]

The Atonement in Type and Antitype 1 Sacrifices and High Priests

The Divine Word, as already noted, expresses much of its teaching in symbolic language, such as parables and figuratively expressed prophecies. But, besides these, there is a deal of typical incident and arrangement intended to assist God’s people to a better understanding of His purposes. That is certain persons and companies of persons have been […]

A new bible translationfrom the New Apostolic Reformation (NAR) group

The New Apostolic Reformation (NAR) believes that we are in the “end times harvest” and as you could read in the previous articles, that dominionist movement asserts that God is restoring the lost offices of church governance, namely the offices of Prophet and Apostle, having present day apostles who support a new period and the […]