Dit is het Land: Joppe/Jaffa

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu: Joppe of Jaffa: oude havenstad in Israël De havenplaats Jaffa, vroeger Joppe geheten (mooi, schoon, prachtig) is een al van oudsher bewoonde plaats. Rond 2000 v.G.T. wordt Jaffa al vermeld bij de toewijzing van het erfdeel van de stam Dan (Jozua 19:46). En koning Salomo, die de […]

Hoe leest u: Eerstgeborene der ganse schepping

Hoe leest u? – Wat leest u? Jezus vroeg zijn tijdgenoten: ‘Hebt u niet gelezen’ en ‘Staat er niet geschreven?’ Zo maakte Hij duidelijk dat het geschreven woord van God boven alles staat en dat het belangrijk is onderscheid te maken tussen wat God heeft gesproken en de menselijke opvattingen daarover. “Hij [Jezus] is het […]

Effectief Bijbellezen: De Taal van de Bijbel en Wijzen uit het Oosten

Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, er kwamen wijzen uit het Oosten te Jeruzalem en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen. (Matt.eüs 2:1-2, […]

Zion Fortress and the Spring Citadel of City of David

Archeological digs in the Biblical City of David started in 1867 – exactly 100 years before the city returned to Jewish control – by The Palestine Exploration Fund (P.E.F), led by Captain Charles Warren. But the first excavator to reach the thick of the fortress, without even realizing it at the time, was a treasure […]

Russia and evangelisation

In many countries the door-to-door evangelists have historically served as a bellwether for religious freedom for other minority groups. In Russia, that includes evangelicals, who remain ambivalent over whether to defend the rights of Jehovah’s Witnesses as a fellow non-Orthodox faith. “Considering that the religion of the Jehovah’s Witnesses is professed by hundreds of thousands […]

Museum of the Bible in Washington DC

How far may a person or a group go to create a Museum for the Bible? When looking at the present world of Christians we can see that from the United States of America there are lots of very fundamental Christians who think they may do everything to spread the Gospel News. To get a […]

Excavations under Wilson’s Arch, near the Western Wall in Jerusalem

Last year eight stone courses of the Western Wall that had been buried under an 8-meter layer of earth were uncovered in excavations conducted by the Israel Antiquities Authority in the Western Wall Tunnels in Jerusalem. These stone courses, completely preserved, are built of massive stones and are outstanding in the quality of their construction. […]