Nieuwe convenantvoorwaarden die van toepassing zijn op de Ouden

Er is maar één weg naar verlossing die in de Schrift wordt genoemd en waarvan de gehele mensheid bewust moet van worden, namelijk dat Jezus de gezondene van God is die zich als loskoopoffer heeft aangeboden en met zijn bloed, lijf en leden heeft vrijgekocht.

International Day of the Bible

Join in the #BibleCelebration! Today is International Day of the Bible, the day set aside for Christians all over world to take a few moments to read or listen to passages from the Bible together with friends. Wherever you are today at noon (your local time), we hope you’ll participate. Bible celebration  🎉 When you […]