Intentions – Intenties

On our website we will give you an idea of how the apostles by Christ’s followers came to a group of people who continued to immerse themselves in the Will of God and in His Word, the Bible, the Book of books in the hope to be allowed to belong to the People of God.

We outline a picture of the relationship between Alexander Campbell, Barton Warren Stone, Dr. John Thomas, the Brethren, the Brethren in Christ, the Second Great Awakening and the reason why it is better for the Brethren in Christ better to to use the name Christadelphians.

Do find the Dutch explanations on Background of the Bible-researchers: Achtergrond van de Bijbelvorsers

°°°

Op onze website geven wij u een beeld hoe men van de apostelen via de volgelingen van Christus kwam tot een groep mensen die zich bleven verdiepen in de Wil van God en in Zijn Woord de Bijbel, het Boek der boeken in de hoop zo tot het Volk van God te mogen behoren.

Wij schetsen er een beeld van de relatie tussen Alexander Campbell, Barton Warren Stone, Dr. John Thomas, de Brethren, de Broeders in Christus, de Second Great Awakening en de reden waarom het beter is voor de Broeders in Christus om zich eerder te bedienen van de benaming Christadelphians.
Vindt de Nederlandse uitleg op Achtergrond van de Bijbelvorsers

4 thoughts on “Intentions – Intenties

  1. Pingback: Missionaire hermeneutiek 2/5 « Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: Graven in woorden, theorieën en artefacten « Bijbelvorser = Bible Researcher

  3. Pingback: Digging in words, theories and artefacts « Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.