De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor

Rond de 19e en het begin van de 20e eeuw waren er nog verschillende Bijbelstudenten en Bijbelonderzoekers die geloofden in gevallen engelen. Hieronder kijken we naar een visie of opvatting van een van de schrijvers in het bijbelstudentenblad of Biblestudents magazine The New Covenant Advocate, in zijn bespreking van het contact hebben met de doden. […]

The Dead — Where Are They? 18 King Saul and the Witch of Endor

Around the 19th and beginning of the 20th century there were still several Biblestudents and Bible researchers who believed in fallen angels. Underneath we look at a vision or view by one of the writers on calling the dead, in the Biblestudents magazine The New Covenant Advocate King Saul and the Witch of Endor In […]