Wes Bredenhof on Abraham Kuyper

Going further to look at Abraham Kuyper we must take in consideration the many Bijbelvorsers or Bible researchers who protested in the 12th and 16th century and at the statement of the Reformed faith in 37 articles written by Guido de Brès Confessio Belgica (Belgic Confession) which was being deleted by the General Synod 1905 of the Reformed Churches in the Netherlands (Gereformeerde Kerken in Nederland).

In this article we also review how Wes Bredenhof looks at Kuyper and his evolution of faith.

Een Reformatie die verloren ging

Originally posted on Bob van Dijk's Blog:
In eerdere blogs heb ik het gehad over de Reformatie die niet af is. Vooral naar aanleiding van de presentatie van Derek Frank in zijn DVD “Let the Lion Roar” waarin hij nagaat wat er van de Reformatie in Genève is terecht gekomen. Datzelfde geldt mijns inziens…