A new decade, To open the eyes to get a right view

Review of the second decade of the 21st century and opening the 2020ies.

Lees - Taal - Bijbellezen - Lezen

Hoe leest u? – Wat leest u?: Alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien

Men komt ter wereld door geboorte. Maar hoeveel keren kan men wel geboren worden? Wat betekent die wedergeboorte waarvan sprake is in het Nieuwe testament?

Verscheidene Verbondakkoorden 8 Onze plaats bij de voorgestelde Verbonden

In de wereld van gelovigen is er regelmatig discussie over welke positie wij horen in te nemen betreft de geloofsbeleving en het al of niet houden van bepaalde wetten. In het christendom kan men groepen vinden die zeggen dat men zich helemaal niet meer aan de Mozaïsche Wetten hoeft te houden, terwijl weer anderen zeggen […]

Decrease in church attendance not only a recent feature #2 The Mystery

Because the church of Christendom had taught a lot of things not in accordance with the Holy Scriptures, people by the 19th century started seriously concerned about truth and about the necessity to follow the main church. But people could have hope the gospel being preached in more places. More people also starting to think about a “little flock” that has been sought during the Gospel age.

Decrease in church attendance not only a recent feature #1 Methodist Church of Victoria and Tasmania

In Australia at the beginning of the 20th century the Methodist Church of Victoria and Tasmania had to encounter a serious decrease in their membership.

Die Verzauberung der Welt – Jörg Lauster

Nu dat wij toch naar boeken aan het kijken zijn: Een boek dat getuigd van uit een welbepaalde optiek is geschreven en klaarblijkelijk andersdenken dan trinitariers als ketters aanschouwt. Boeiend natuurlijk om de kijk op de vele oorlogen in naam van de godsdienst onder ogen te nemen. Of het allemaal wel een betovering mag heten […]

Place for a fifth and sixth house in Christendom

It looks like we have come in a time several people are not pleased to feel as if they are shunned by one or more religious groups where they normally would belong to. In the midst of previous century it started by some non-trinitarian groups who wanted others to know the Holy Name of God. […]