A Ransom for all 1 Eternal torment

From earliest times to the present day, the necessity of sacrifice of life for expiatory purposes has persisted as an idea in the human mind. This necessity was illustrated at the first by the coats of skins which the Lord God made for Adam and Eve after sentence had been pronounced on account of their […]

The Field is the World #1 Church Union

From the old publications: T h e  N e w  C o v e n a n t  A d v o c a te  April, 1909 Movements toward Reunion and Intercommunion of the churches are on foot in all parts of Christendom. As far as Rome is concerned, there is no hope that such […]

De Messiaanse beweging onder de loep

In de eerste eeuw van onze tijdrekening begon er een beweging op gang te geraken die de wereld zou veranderen. Rabbi Jeshua kreeg heel wat mensen rondom hem die benieuwd waren wat hij te vertellen had en om te zien welke wonderen hij weer zou verrichten. Nieuwsgierigheid is wat velen aantrok, maar er waren ook […]

Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand

Dit jaar is het 2020 jaar geleden dat de Nazarener Joodse leraar Jeshua geboren is te Bethlehem. Zijn geboortedag is onopvallend voorbij gegaan. Niet velen stonden er op 17 oktober bij stil dat toen die bijzondere persoon ter wereld kwam welke een enorme verandering in de mensheid teweeg bracht. Eigenlijk is het niet verwonderlijk dat […]

Preparing for the Kingdom

396 views the article “Preparing for the Kingdom” received from its day of publication on 2010 July 5 until 2014 December 30, on Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie. Whatever view we hold concerning the way the Second Coming of our Lord will occur, the great need is to be ready for Jesus his appearing. There can […]

Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

Leven in een land met onhaalbare wetten Wat zou u er van denken als u in een land zou gehuisvest worden waar de koning zulke wetten oplegt dat hij en u maar al te goed weten dat niemand er zich kan aan houden? Dat is in feite wat meerdere Christenen insinueren door te zeggen dat […]

Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran

Paard van Troje Sommigen vragen zich af of ze met de vluchtelingenstroom geen Paard van Troje hebben binnen gehaald. Deze gedachte won nog meer aan sympathie toen men op de nieuwsuitzendingen verkondigde dat een van de terroristen in Parijs met een Syrisch paspoort via Griekenland Europa zou binnen gekomen zijn. De aanslagen in Parijs waren […]