De verzoening in type en antitype 1 Offers en hogepriesters

Het Goddelijk Woord drukt, zoals al opgemerkt, veel van zijn leer in symbolische taal, zoals gelijkenissen en figuratief uitgedrukte profetieën. Maar daarnaast zijn er een aantal typische incidenten en afspraken die bedoeld zijn om Gods volk te helpen een beter begrip van Zijn doelen te krijgen. Dat houd in dat bepaalde personen en groepen van […]

The Atonement in Type and Antitype 1 Sacrifices and High Priests

The Divine Word, as already noted, expresses much of its teaching in symbolic language, such as parables and figuratively expressed prophecies. But, besides these, there is a deal of typical incident and arrangement intended to assist God’s people to a better understanding of His purposes. That is certain persons and companies of persons have been […]

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot

Kan het losgeld duidelijker worden beschreven dan het hier is gedaan? Adam, bekroond met de glorie van de perfecte mensheid, een beetje lager dan de engelen en met de eer om heerser te zijn over de werken van Gods handen, die alles verliest door de zonde, en zijn nageslacht deelt het verlies. De uit de […]

A Ransom for all 2 Corresponding price

Divine Justice requires the punishment of disobedience, and cannot allow the guilty to be cleared.(Exodus 34: 6, 7; Rom. 3: 19.) This is the basis of God‘s dealings; “Justice and judgment are the habitation of Thy throne.” (Psa. 89: 14; 97: 2.) He is ” the Father of lights, with whom is no variableness, neither […]

Written and translated by different men over thousands of years

Today there are still people in english speaking countries who claim the King James Bible to be the only true Bible. They do seem to forget that God did not require everybody to be able to speak and read English fluently. They also seem to forget that the original language God had chosen was Hebrew […]

Looking at notes of Samuel Ward and previous Bible translation efforts in English

Al over the world bible scholars are looking for treasures in the archives concerning religious events. An American scholar came all the way down to Great Britain to find what many hot see at the archive at the University of Cambridge. In an unassuming notebook, which dates from 1604 to 1608, Jeffrey Alan Miller, an assistant professor […]