The Dead — Where Are They? 20 Dives and Lazarus

Many people forget that several stories and parables in the Bible are not to be taken literally and that they are a reflection or a lesson for mankind. Several times, the dead or people are depicted who may be hidden or in the womb of something or someone else. There are also stories of torments […]

Mediator and advocate

Question.— Itis alleged that God dealt with Abraham without the intervention of a mediator, and that the Church of the Gospel Age, prospective in hours of the Abrahamic promise, as the “seed”, therefore require no mediator, though it is said ” we do need an Advocate.” Is this Scriptural? Answer.— In our articles around “Salvation […]

Answers Concerning Prophecies and things future

Introduction to a series of articles on prophecy with a look at the Biblical background.

Dit is het Land: Berseba of Beʾer Sheva = Beër Sjeva – Beersheba

Vandaag kijken wij naar de grootste stad en belangrijkste centrum van de Negev regio (ha-Negev).

Dit is het Land: Hebron

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu Hebron Hebron bestond al in de tijd van Abraham: “Daarna sloeg Abram zijn tenten op en ging wonen bij de tere binten (eiken) van Mamre, bij Kirjat-Arba, nu Hebron …”(Gen. 13:18). Het is daaroméén van de oudstebewoondeplaatsen van het land. De oorspronkelijkenaam van Hebron was Kirjat–Arba (Vier-Stad). […]

Verscheidene Verbondakkoorden 5 Aangekondigde Zaad bezegeld door Verbond met Abraham

Toen de mens gerebelleerd had tegen God kwamen zij door hun kennis van goed en kwaad onder de vloek van de dood. Maar na de uitspraak van de straf had God ook dadelijk een oplossing beloofd, waarbij uit de vrouw zaad zou komen dat zaad zou worden voor een nieuwe mensheid. Aldus zou er uit […]

Verscheidene Verbondakkoorden 1 Eerste beloften en overeenkomsten

Afspraken en beloften Wij moeten beseffen dat er doorheen de duizenden jaren door de hemelse Schepper met de aardse mens meerdere afspraken zijn gemaakt waarbij de Goddelijke Maker telkens een Verbond afsloot om een goede relatie te onderhouden met Zijn schepselen, de mens. Een Convenant of Verbond is een overeenkomst of een pact gesloten door […]

New Covenant Terms Applicable to the Ancients

Before the New Covenant had been ratified by the death of Jesus, its terms were made applicable to those who had faith. If we do not take this view of God’s dealings with the Ancients, we practically assert that God has two arrangements for the forgiveness of sins, one through faith in Christ, applicable since […]

The Abrahamic Covenant and Seed of Abraham

Abrahamic Covenant The particular covenant feature in which Abraham was concerned was that, if he would be obedient to God, the Seed should be born of his line. Abraham was obedient, and he secured the honour of having the Blesser in his line, as proposed. Note that Abraham’s obedience did not secure a blessing for […]

Effectief Bijbellezen: Woordgebruik – Boek Genesis

Een goed hulpmiddel bij Bijbelstudie is te letten op het exacte woordgebruik, en ook de ‘verdeling’ daarvan. In een vertaling gaat daar onvermijdelijk wat van verloren, zeker als het een moderne vertaling is, maar concordanties kunnen hier wel weer een heel nuttig hulpmiddel zijn. Vooral wanneer ze je in staat stellen te zoeken op basis […]

Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

Leven in een land met onhaalbare wetten Wat zou u er van denken als u in een land zou gehuisvest worden waar de koning zulke wetten oplegt dat hij en u maar al te goed weten dat niemand er zich kan aan houden? Dat is in feite wat meerdere Christenen insinueren door te zeggen dat […]

A god who gave his people commandments and laws he knew they never could keep to it

Sayings that Jesus has to be God Very often we encounter Christian writings where is said Jesus has to be God because no man is ever capable to be without sin or to keep to God’s commandments. This month is not different to others. Once again we found a person saying on his website If […]

Creator and Blogger God 9 A Blog of a Book 3 Blog about Prophecy

Blog about Prophecy Prophecy is an important part of the Bible. God uses it for showing future events that will bring about His purpose. For example, He prophesied or predicted to Adam and Eve to show that sin would eventually be overcome, Likewise, He gave prophecy to Abraham to show that there would be one […]