The Abrahamic Covenant and Seed of Abraham

Abrahamic Covenant The particular covenant feature in which Abraham was concerned was that, if he would be obedient to God, the Seed should be born of his line. Abraham was obedient, and he secured the honour of having the Blesser in his line, as proposed. Note that Abraham’s obedience did not secure a blessing for […]

Effectief Bijbellezen: Woordgebruik – Boek Genesis

Een goed hulpmiddel bij Bijbelstudie is te letten op het exacte woordgebruik, en ook de ‘verdeling’ daarvan. In een vertaling gaat daar onvermijdelijk wat van verloren, zeker als het een moderne vertaling is, maar concordanties kunnen hier wel weer een heel nuttig hulpmiddel zijn. Vooral wanneer ze je in staat stellen te zoeken op basis […]

Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

Leven in een land met onhaalbare wetten Wat zou u er van denken als u in een land zou gehuisvest worden waar de koning zulke wetten oplegt dat hij en u maar al te goed weten dat niemand er zich kan aan houden? Dat is in feite wat meerdere Christenen insinueren door te zeggen dat […]

A god who gave his people commandments and laws he knew they never could keep to it

Sayings that Jesus has to be God Very often we encounter Christian writings where is said Jesus has to be God because no man is ever capable to be without sin or to keep to God’s commandments. This month is not different to others. Once again we found a person saying on his website If […]

Creator and Blogger God 9 A Blog of a Book 3 Blog about Prophecy

Blog about Prophecy Prophecy is an important part of the Bible. God uses it for showing future events that will bring about His purpose. For example, He prophesied or predicted to Adam and Eve to show that sin would eventually be overcome, Likewise, He gave prophecy to Abraham to show that there would be one […]