De naaste liefhebbend als zichzelf

Je moet je naaste liefhebben als jezelf. — Jak. 2:8. Jakobus voegde eraan toe: ‘Wanneer gij blijk blijft geven van begunstiging, begaat gij een zonde’ (Jak. 2:9). Liefde zal ons motiveren om discriminatie op basis van iemands opleiding, ras of maatschappelijke status te vermijden. Het is dus niet genoeg om onpartijdig te lijken, het moet echt […]

Agape or disinterested love

“Agape is disinterested love. It is a love in which the individual seeks not his own good, but the good of his neighbor (1 Cor. 10:24). Agape does not begin by discriminating between worthy and unworthy people, or any qualities people possess. With agape there is no place for making differences of colour or race. […]

Loving each other with deeds and in sincerity

We should love, not in word or with the tongue, but in deed and truth.​—1 John 3:18. Love based on right principles (a·gaʹpe) is a gift from Jehovah. He is its Source. (1 John 4:7) This kind of love is the highest form of love. While it can include affection and warmth, it is primarily identified by […]

S’aimer avec des actes et avec sincérité

Aimons, non pas en parole ni avec la langue, mais en action et vérité (1 Jean 3:18). L’amour basé sur de bons principes (en grec : agapê) est un don de Jéhovah. C’est lui qui en est la Source (1 Jean 4:7). L’agapê est la plus belle forme d’amour qui soit. Il contient des sentiments comme l’affection et […]

Om mekaar lief te hê met dade en opregtheid

Laat ons liefhê, nie met woorde of met die tong nie, maar met dade en in waarheid. — 1 Joh. 3:18. Jehovah is die Bron van liefde (1 Joh. 4:7). Die belangrikste soort liefde is gebaseer op goeie beginsels. In die Bybel word hierdie liefde beskryf deur die Griekse woord a·gaʹpe. Dit kan gevoelens van hartlikheid teenoor ander […]

Mit Taten und Aufrichtigkeit einander lieben

Lasst uns lieben, nicht mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit (1. Joh. 3:18) Liebe, die auf rechten Grundsätzen beruht (agápē), ist ein Geschenk von Jehova und hat in ihm ihren Ursprung (1. Joh. 4:7). agápē ist die höchste Form der Liebe. Gemäß einem Nachschlagewerk ist sie „nur an Taten zu erkennen“. Sie […]

Elkaar liefhebben met daden en in oprechtheid

We moeten elkaar liefhebben — niet met woorden of met de mond, maar met daden en in oprechtheid. — 1 Joh. 3:18. Liefde gebaseerd op rechtvaardige principes (agape) is een geschenk van Jehovah. Hij is de Bron ervan (1 Joh. 4:7). Het is de meest verheven vorm van liefde. Het is een liefde die genegenheid en hartelijkheid kan omvatten, […]