De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus

” Want ik ben benauwd tussen beide, verlangende losgemaakt te worden en bij Christus te zijn, hetwelk het beste is van allen.” (Php 1:23 Geneefse Bijbel) De uitdrukking in Filippenzen 1:23, van het vurig verlangen van de apostel om bij de Heer te zijn, heeft heel wat discussie veroorzaakt, en sommigen hebben moeilijkheden gevonden om […]

The Dead — Where Are They? 10 Depart and be with Christ

Depart and be with Christ “ For I am distressed between both, desiring to be loosed and to be with Christ, which is best of all.” (Php 1:23 GenevaBible) The expression in Phil. 1: 23, of the Apostle’s earnest desire to be with the Lord, has caused considerable discussion, and some have found difficulty in […]