Waakzaamheid geboden 5 Tekenen opmerkend

Vandaag is er meer dan genoeg reden om uit te kijken en de waarschuwingen voor de ‘Tijden der einden’ aux serieus te nemen.

Gog

Answers Concerning Prophecies and things future #10 Gog A name found in two notable prophecies of “the latter days”, both pre-Millennial and post-Millennial (Ezek. xxxviii., xxxix.; Rev. xx.). In “Elpis Israel“, Dr. Thomas, following Michaelis, makes the mistake of saying: “Gog is a Gentile, and not a Hebrew name”. Gog is a Hebrew name, being […]