Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar

Het was gebruikelijk om convenanten over een slachtoffer te ratificeren. Het verbond met Abraham over zijn zaad en het bezit van het land was zo bekrachtigd. (Gen. 15: 8-18.) “Op díe dag heeft de ENE met Abram een verbond gesmeed en gezegd: aan jouw zaad heb ik dit land gegeven van de rivier van Egypte […]

Inauguration of the New Covenant

It has been pointed out that there are many parallels between the Law and the New Covenants. These extend to some particulars connected with the inaugurations of both. The first item of the Law was the Passover. The first item of the New Covenant is the antitype of this — “Christ, our Passover is sacrificed […]