Being comforted by the Most High and His family

In our life we, as a God-loving person, are best to trust God in His compassion and to merge with others who also believe in Him and want to entrust their lives to Him.

Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

Straatprediker en verkondiging Toen Jezus rond liep tussen de mensen was er geen probleem om naar hem te komen luisteren in de heuvels of op straat.  Als zij zijn verhalen hoorden over hem hoorden vertellen konden ze vernemen dat zij in hun leven keuzes moesten maken. Ook zijn apostelen verkondigden die zelfde boodschap dat om […]