The Fourth Beast

Answers Concerning Prophecies and things future #8 The Fourth Beast A fourth beast  —  The Roman empire. No descriptive name given, because it was so ferocious and hideous that none of the beasts of the earth could be compared with it.  The same as the dragon of #Re 13:1,2. “1  and he stood upon the […]

Lees - Taal - Bijbellezen - Lezen

Hoe leest u? – Wat leest u?: Dat doen ze trouwens ook met de overige geschriften

Petrus wijst in zijn brief er op dat sommigen aan de woorden van Paulus een andere uitleg geven dan dat hij er mee bedoelde. Petrus herinnert zijn lezers er aan dat die ‘eindtijd’, waarmee hij de periode van de verwoesting van Jeruzalem voor ogen heeft, zich volgens datzelfde woord van Jezus zou kenmerken door valse leer en valse leraars.

Archaeology and the Bible researcher 1/4

Knowing what happened in previous times For the Bible researcher it is important to know what happened in the time when the Books of the Bible were written. He is interested in the logos (the word but also the “theory or science”) from the ancient times. As such Achaia (from the Greek meaning “ancient things) […]