Bijbelvorser or Biblescholar 2012-2014 in review

On September 22 in 2012 we said Hello world! on WordPress. We came to this means of blogging because Multiply finished its services. Therefore we, like many, previously on Windows Live or from MSN we also had to face our Ending Multiply relationship. At Multiply we did not often present personal writings, but where more […]

Blog van God opgetekend in een Boek

Blog van God in drukvorm Stem van God in Boek der boeken voor iedereen beschikbaar. Gods Woord tot de mens “heeft ooit een gemeenschap de stem van God horen spreken vanuit het vuur zoals jíj hebt gehoord, en bleef hij in leven?” (Deuteronomium 4:33 NB) “Vanuit de hemelen heeft hij zijn stem doen horen om […]

Bijbelvorsers uitkijkend om meerdere lezers te bereiken

Als kind groeide ik op in een zeer beschermde omgeving en werd opgevoed met het katholieke geloof, zoals de meeste kinderen in België. Mijn interesse was om lekker veel plezier te hebben met mijn broers, zussen, vrienden en kameraden. Naast het voltrekken van de dagelijkse gebeden en lezingen uit de Catechismus was mijn geest niet […]

Creator and Blogger God 12 Old and New Blog 2 Blog for every day

The Old and New Blog Blog for every day God His Words are too important, His message of such high value, that if we really love Him we could not bear it to be a day without His ‘love letters’. Let us cling to His Voice as if it is the most precious treasure, knowing […]

Creator and Blogger God 10 A Blog of a Book 4 Listening to the Blogger

Listening to the Blogger The difference between the thinking of man and the ways of God is huge. Man may talk a lot and today we do find a lot of blogs on the internet. When there was not such a mean to communicate, God used another way, but not less sufficient. He provided the […]

Blogging in the world for Jesus and his Father

Originally posted on Freedomborn:
Are you  Blogging for Jesus Christ our King of Kings and Lord of Lords, if so you are not alone, we are all part of The Body of Christ and God’s Family, as we share the wonderful Hope we have in The Lord,  we are joined not just by the  Internet but by The Holy Spirit.…

Samen delen van informatie en gedachten

Een belangrijk onderdeel van elkaar spiritueel te voeden is het openstaan naar elkaar om te luisteren naar elkaar en om elkaar informatie te geven en teksten met elkaar te willen delen. Om tot een goed Bijbelonderzoek te komen is het nuttig om de voelhorens op te steken, meerdere Bijbels ter hand te nemen en na […]

Ending Multiply relationship

A few weeks ago I did receive a notice from Multiply Multiply HQ in Jakarta, Indonesia. It can well be that most of us are probably aware that Multiply’s mission has evolved over the past year and a half to become one the biggest and most beloved ecommerce marketplace in two very exciting markets, Indonesia […]

Einde van achtjarige Multiply relatie

Een paar weken geleden kreeg ik een verontrustend bericht binnen van Multiply HQ  in Jakarta, Indonesië. Het kan goed zijn dat de meesten van ons waarschijnlijk er van bewust zijn dat Multiply haar missie zich in het afgelopen jaar en een half tot een van de grootste en meest geliefde e-commerce markt heeft gemaakt in […]