Creator and Blogger God 12 Old and New Blog 2 Blog for every day

The Old and New Blog Blog for every day God His Words are too important, His message of such high value, that if we really love Him we could not bear it to be a day without His ‘love letters’. Let us cling to His Voice as if it is the most precious treasure, knowing […]

Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag

Het Oude en Nieuwe Blog Blog voor elke dag God Zijn woorden zijn te belangrijk, Zijn boodschap van zulke hoogwaardige waarde, dat als wij werkelijk van Hem houden wij het niet kunnen verdragen om één dag zonder Hem of zonder Zijn ` liefdebrieven’ te zijn. Laten wij ons daarom vastklampen aan Zijn Stem alsof het […]

Creator and Blogger God 1 Emptiness and mouvement

Creator and Blogger God History of the development Created from the void, blackness and light When we want to buy a stationary or a portable computer, First all the material to make it has to be searched for, put together, formatted and programmed or otherwise we would be just sitting with empty boxes which could […]

Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging

Schepper en Blogger God Geschiedenis van de ontwikkeling Gecreëerd vanuit de leegte, de zwartheid en het licht Wanneer wij een vaste of draagbare computer willen kopen, moet eerst al het materiaal om deze te maken worden gezocht, dan samengebracht worden om vervolgens geformatteerd te worden en te worden geprogrammeerd, of anders zouden wij enkel met […]