Om die naaste lief te hê soos homself

Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. — Jak. 2:8. Jakobus het bygevoeg: “As julle aanhou om sommige voor te trek, bedryf julle ’n sonde” (Jak. 2:9). As ons vir mense lief is, sal ons nie teen hulle diskrimineer weens hulle opvoeding, ras of sosiale status nie. Ons moenie maak asof ons onpartydig is nie. Dit […]

De naaste liefhebbend als zichzelf

Je moet je naaste liefhebben als jezelf. — Jak. 2:8. Jakobus voegde eraan toe: ‘Wanneer gij blijk blijft geven van begunstiging, begaat gij een zonde’ (Jak. 2:9). Liefde zal ons motiveren om discriminatie op basis van iemands opleiding, ras of maatschappelijke status te vermijden. Het is dus niet genoeg om onpartijdig te lijken, het moet echt […]

Om mekaar lief te hê met dade en opregtheid

Laat ons liefhê, nie met woorde of met die tong nie, maar met dade en in waarheid. — 1 Joh. 3:18. Jehovah is die Bron van liefde (1 Joh. 4:7). Die belangrikste soort liefde is gebaseer op goeie beginsels. In die Bybel word hierdie liefde beskryf deur die Griekse woord a·gaʹpe. Dit kan gevoelens van hartlikheid teenoor ander […]

Elkaar liefhebben met daden en in oprechtheid

We moeten elkaar liefhebben — niet met woorden of met de mond, maar met daden en in oprechtheid. — 1 Joh. 3:18. Liefde gebaseerd op rechtvaardige principes (agape) is een geschenk van Jehovah. Hij is de Bron ervan (1 Joh. 4:7). Het is de meest verheven vorm van liefde. Het is een liefde die genegenheid en hartelijkheid kan omvatten, […]