Om mekaar lief te hê met dade en opregtheid

Laat ons liefhê, nie met woorde of met die tong nie, maar met dade en in waarheid. — 1 Joh. 3:18. Jehovah is die Bron van liefde (1 Joh. 4:7). Die belangrikste soort liefde is gebaseer op goeie beginsels. In die Bybel word hierdie liefde beskryf deur die Griekse woord a·gaʹpe. Dit kan gevoelens van hartlikheid teenoor ander […]

Elkaar liefhebben met daden en in oprechtheid

We moeten elkaar liefhebben — niet met woorden of met de mond, maar met daden en in oprechtheid. — 1 Joh. 3:18. Liefde gebaseerd op rechtvaardige principes (agape) is een geschenk van Jehovah. Hij is de Bron ervan (1 Joh. 4:7). Het is de meest verheven vorm van liefde. Het is een liefde die genegenheid en hartelijkheid kan omvatten, […]