Excavating ‘Auja el-Foqa

It is good to learn that the archaeologists at the different sites in Israel had no real problems with the present CoViD-19 pandemic. At ‘Auja el-Foqa it might be due to the timing of their dig season last year (February 9–20, 2020), that the researchers were not affected by the virus. Directed by David Ben-Shlomo […]

People believing they need to celebrate the birth of God

Instead of protesting against restriction measures people better would take more cautious measures not to infect others. There is also reason enough to make yourself useful in these difficult times.

Het feest van de huidige geldgod

In de vroegere tijden toen de mensen nog dagelijks hard labeur moesten ondergaan om in hun levensonderhoud te voorzien, betoonden zij hun dankbaarheid aan diegene die zij dachten dat het voor hen mogelijk maakte dat zij die vruchten van de aarde konden gebruiken. In de eerste eeuwen van onze tijdrekening was het in onze contreien […]

Voorbereidingstijd naar Pesach toe

Woensdag 26 februari was het Aswoensdag, voor meerdere christenen het begin van de Veertigdagentijd of vasten voor Pasen. In veel culturen is het nu tijd van meditatie of overdenking aangebroken. Er wordt in de dagen na aswoensdag tijd genomen voor een plechtige religieuze naleving en een periode van boetevoorbereiding in de liturgische kalender die begint […]