Waakzaamheid geboden 3 Codes en een heerser van het Noorden

Gog en Magog zijn een persoon en een land genoemd in de Hebreeuwse Bijbel in Ezechiël 38. Gog is de heerser van het land Magog die de uiteindelijke strijd zal voeren tegen het volk van God. In de Openbaring van Johannes 20:8 worden Gog en Magog genoemd als twee landen onder de heerschappij van Satan. Hoe kan dit voor ons in de 21ste eeuw van belang zijn?

King of the North

Answers Concerning Prophecies and things future #11 King of the North Dr. Thomas‘s reason for concluding that the Russian Power is the latter-day King of the North is over-whelming, and cannot be improved upon, namely, that the King of the North is identical with Gogue of Ezekiel xxxviii. 2, which unquestionably is the Russian Power. […]