The Fourth Beast

Answers Concerning Prophecies and things future #8 The Fourth Beast A fourth beast  —  The Roman empire. No descriptive name given, because it was so ferocious and hideous that none of the beasts of the earth could be compared with it.  The same as the dragon of #Re 13:1,2. “1  and he stood upon the […]

Answers Concerning Prophecies and things future

Introduction to a series of articles on prophecy with a look at the Biblical background.

Effectief Bijbellezen: De Taal van de Bijbel en Wijzen uit het Oosten

Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, er kwamen wijzen uit het Oosten te Jeruzalem en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen. (Matt.eüs 2:1-2, […]