3400 jaar oude stad in Egypte gevonden

Vandaag vallen er nog altijd bijzonderheden uit de oudheid te ontdekken. Zo hebben archeologen in Egypte een stad met drie paleizen uit de tijd van de farao’s blootgelegd. Het zou kunnen dat het hier gaat om een van de grootste steden van het oude Egypte. Het lag eeuwen ongezien onder het zand in de buurt […]

Effectief Bijbellezen: De Taal van de Bijbel en Wijzen uit het Oosten

Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, er kwamen wijzen uit het Oosten te Jeruzalem en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen. (Matt.eüs 2:1-2, […]

Grote dingen die werden gehoord en gezien

    “32 Want vraag toch naar eerdere dagen die geweest zijn vóór jouw aanschijn, vanaf de dag dat God op de aarde een roodbloedige mens schiep en van het ENE eind van de hemelen tot aan het andere eind van de hemelen: is er ooit iets geschied als dit grootse woord, of te horen […]

Écrit d’avance pour notre instruction

“23  Mais ce n’est pas à cause de lui seul qu’il est écrit que cela lui fut imputé ; 24 c’est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur,” (Romains 4:23-24 LSG) “Or, tout ce qui a été écrit d’avance […]

L’ Éternel opérant des prodiges et des miracles

“32 Interroge les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l’homme sur la terre, et d’une extrémité du ciel à l’autre : y eut-il jamais si grand événement, et a-t-on jamais ouï chose semblable ? 33 Fut-il jamais un peuple qui entendît la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu […]

Wonders gegeven vanaf oude tijden om God te leren kennen

“32 Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan, vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep, kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere: is er ooit zo iets groots gebeurd of is er ooit iets dergelijks gehoord? 33 Heeft een volk ooit een god […]