Jehovah, a God merciful and compassionate

Jehovah, Jehovah, a God merciful and compassionate.​—Ex. 34:6. On one occasion, God revealed himself to Moses by declaring His own name and qualities. The first ones that he listed were mercy and compassion. (Ex. 34:5-7) Jehovah could have stressed his power or his wisdom. Yet, to Moses, who was seeking reassurance of God’s backing, Jehovah […]

Jehovah een God barmhartig en meelevend

Jehovah, Jehovah, een God die barmhartig en meelevend is. — Ex. 34:6. Bij één gelegenheid openbaarde God zich aan Mozes door zijn naam en eigenschappen aan hem bekend te maken. Hij begon met te zeggen dat hij barmhartig en meelevend was (Ex. 34:5-7). Jehovah had de aandacht kunnen vestigen op zijn macht of wijsheid. Maar Mozes […]