Effectief Bijbellezen: de Evangeliën: Het Evangelie van Matteüs

Evangelie van Matteüs Het Evangelie van Matteüs is, net als dat van Marcus, een van de drie synoptische Evangeliën. Bijna alle gebeurtenissen die we bij Marcus vinden, vinden we ook bij Matteüs. Maar Matteüs voegt er veel leer en gelijkenissen aan toe, die we bij Marcus niet vinden. Het bevat daarmee ca. 60 % meer […]

Exodus: History, myth, folktale, truth

Professor Charles R. Krahmalkov in the pages of Biblical Archaeology Review (BAR), wrote “In Biblical studies truth is often only a matter of personal opinion, or a test of scholarly perceptions, or a momentary consensus.” We would not so much agree with that. For us the Truth would be to cling to the literal word […]