Creator and Blogger God 1 Emptiness and mouvement

Creator and Blogger God History of the development Created from the void, blackness and light When we want to buy a stationary or a portable computer, First all the material to make it has to be searched for, put together, formatted and programmed or otherwise we would be just sitting with empty boxes which could […]

Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging

Schepper en Blogger God Geschiedenis van de ontwikkeling Gecreëerd vanuit de leegte, de zwartheid en het licht Wanneer wij een vaste of draagbare computer willen kopen, moet eerst al het materiaal om deze te maken worden gezocht, dan samengebracht worden om vervolgens geformatteerd te worden en te worden geprogrammeerd, of anders zouden wij enkel met […]