De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis

De mens in Gods gelijkenis Waarin bestond de gelijkenis van de mens met zijn Maker? Wij zien dat het niet daarin lag dat de mens gegeven was “leven in zichzelf” te hebben. Dat was oorspronkelijk de eigenschap van Jehovah, alleen (Johannes 5:26), en werd door Hem aan de Zoon gegeven bij zijn opstanding. Het zal […]

The Dead — Where Are They? 8 Man in God’s likeness

Man In God’s Likeness Wherein consisted the likeness of the man to his Maker? We see that it was not in that man was given to have “life in himself.” That was originally the quality of Jehovah, solely (John 5: 26), and was given by Him to the Son at His resurrection. It is also […]