Lilith an intriguing figure who has taken on many shapes over the millennia

Lilith is first mentioned in ancient Babylonian texts as a class of winged female demons that attacks pregnant women and infants. From Babylonia, the legend of “the lilith” spread to ancient Anatolia, Syria, Israel, Egypt and Greece. In this guise—as a wilderness demoness—she appears in Isaiah 34:14 among a list of nocturnal creatures who will […]

Lilith een intrigerende figuur die de afgelopen millennia vele vormen heeft aangenomen.

Lilith wordt voor het eerst genoemd in oude Babylonische teksten als een klasse van gevleugelde vrouwelijke demonen die zwangere vrouwen en zuigelingen aanvallen. Van Babylonië verspreidde de legende van de “lilith” zich naar het oude Anatolië, Syrië, Israël, Egypte en Griekenland. In deze gedaante – als een wildernis – verschijnt ze in Jesaja 34:14 onder […]