De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald

Enoch Vertaald “Door het geloof werd Henoch vertaald opdat hij de dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden omdat God hem had vertaald.” “En Henoch wandelde met God; en hij werd niet gevonden, want God nam hem.” – Heb. 11:5; Gen. 5:22. Niets in deze teksten zegt dat Henoch naar de hemel werd […]

The Dead — Where Are They? 17 Enoch Translated

Enoch Translated “By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found because God had translated him.” “And Enoch walked with God; and he was not, for God took him.” — Heb. 11:5; Gen. 5:22. Nothing in these texts says that Enoch was taken to heaven; nothing in these texts […]