Effectief Bijbellezen: de Evangeliën: Het Evangelie van Matteüs

Evangelie van Matteüs Het Evangelie van Matteüs is, net als dat van Marcus, een van de drie synoptische Evangeliën. Bijna alle gebeurtenissen die we bij Marcus vinden, vinden we ook bij Matteüs. Maar Matteüs voegt er veel leer en gelijkenissen aan toe, die we bij Marcus niet vinden. Het bevat daarmee ca. 60 % meer […]

Die beste om vesting op ‘n soliede rots te vertrou

“Mag die HERE jou daad vergelde, en mag jou loon volkome wees van die HERE, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het.” (Ru 2:12 AFR1953) “1  Sjiggajon van Dawid wat hy tot eer van die HERE gesing het weens die woorde van Kus, die Benjaminiet. (7:2) HERE, my God, by […]

Vragen om onder de vleugels van God te komen

In België is er een groot probleem voor diegenen die geloven in slechts één Ware God. Er zijn buiten de Jehovah’s Getuigen niet zo veel ernstige Bijbelonderzoekers die dicht bij elkaar wonen. In Westers continentale termen gesproken, wonen de meeste ernstige Bijbelonderzoekers ver uit elkaar om regelmatig bij elkaar te komen en samen een dienst […]