Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

Leven in een land met onhaalbare wetten Wat zou u er van denken als u in een land zou gehuisvest worden waar de koning zulke wetten oplegt dat hij en u maar al te goed weten dat niemand er zich kan aan houden? Dat is in feite wat meerdere Christenen insinueren door te zeggen dat […]

Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God

Doorheen de tijden heeft de mens alsmaar bewijsstukken gevraagd voor het bestaan van God. Veelvuldig is gevraagd geworden of diegenen die in een god geloven niet een ander ‘wezen’ willen hebben om hun gebreken te verwijten en om dingen af te smeken. Meerderen denken dat mensen die in de God of God der goden geloven, […]

Creator and Blogger God 10 A Blog of a Book 4 Listening to the Blogger

Listening to the Blogger The difference between the thinking of man and the ways of God is huge. Man may talk a lot and today we do find a lot of blogs on the internet. When there was not such a mean to communicate, God used another way, but not less sufficient. He provided the […]

Creator and Blogger God 5 Things to tell

The Righteous Voice Things to tell God had blessed the first human beings, and had said unto them to be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it; and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moved upon the […]

Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken

De Schepper God had de eerste menselijke wezens gezegend, en had tegen hen gezegd om vruchtbaar te zijn, zich te vermenigvuldigen, en om de aarde op te vullen, en haar te onderwerpen; en heerschappij te hebben over de vissen in de wateren, over het gevogelte in de lucht, en over elk levend ding dat zich […]

Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing

Geschiedenis van de ontwikkeling Een oplossing voor de toekomst Zodra de eerste man en vrouw (mannin) zich tegen het onderwijs en instructies (wetten) van God de Schepper hadden verzet en zich bezondigt hadden aan ongehoorzaamheid had God geen andere keuze dan Zijn vooropgestelde verordening uit te voeren. Maar Hij had ook medelijden met hen en […]

Creator and Blogger God 1 Emptiness and mouvement

Creator and Blogger God History of the development Created from the void, blackness and light When we want to buy a stationary or a portable computer, First all the material to make it has to be searched for, put together, formatted and programmed or otherwise we would be just sitting with empty boxes which could […]

Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging

Schepper en Blogger God Geschiedenis van de ontwikkeling Gecreëerd vanuit de leegte, de zwartheid en het licht Wanneer wij een vaste of draagbare computer willen kopen, moet eerst al het materiaal om deze te maken worden gezocht, dan samengebracht worden om vervolgens geformatteerd te worden en te worden geprogrammeerd, of anders zouden wij enkel met […]

Bible Translating and Concordance Making

Traduttore traditore, “the translator is a traitor,” is an an­cient proverb oft quoted in books about Bible translations. To a degree this proverb is true, for no translation can perfectly bring over all the meaning and nuances of one language into another. Because no two languages share identical grammar and an iden­tical range of word […]

Missionaire hermeneutiek 4/5

De Boodschap herkennen Voor ons, die de Bijbel te bestuderen als gelovigen, is het ook belangrijk dat we de boodschap erkennen die Jezus overbracht van God aan zijn verwanten, de Joden. Maar Jezus kwam niet alleen voor hen. Hij kwam om het Woord van God te verkondigen voor de hele wereld. Hij bracht een oproep […]

Missional hermeneutics 1/5

“The art of writing is the art of discovering what you believe.” Gustave Flaubert Researching encouraged by Faith On my page My exegesis and hermeneutics I confess that in a way by years of bible-study I got transformed and got to see certain truths where I do not want to deviate from any more: like that […]

Bible in the first place #3/3

Following a Master teacher or human scholar? Men’s words Archaeologist Sir Charles Marston in his book ‘The Bible Is True’  said, we are too quick to “accept without a murmur many of the speculations of modern writers” who attacked the integrity of the Bible. This is still be true today. It would be foolish​—if not […]

Bible in the first place #2/3

Scriptures testifying about Jesus the Messiah, giving words to contemplate around the central theme of the Kingdom of God. A Master teacher as example Christ had appointed apostles who would be his authoritative spokesmen. He taught, guided and inspired them with the many works he did in the name of the Father. After some time […]