Let Us Trust God’s Heart

To remember God = wonderful in His designs, + excellent in His workings = Overruler > course is all mapped out life has been arranged on best possible principles => you have but to patiently wait trust God’s heart >causes all things to work together for good to those who love God + Preceding Jehovah, […]

The Application of the New Covenant

The New Covenant was instituted to supersede the Law Covenant and now the first task of the New Covenant would be to develop the members to be joined with Jesus as the “Seed.”

A Ransom for all 2 Corresponding price

Divine Justice requires the punishment of disobedience, and cannot allow the guilty to be cleared.(Exodus 34: 6, 7; Rom. 3: 19.) This is the basis of God‘s dealings; “Justice and judgment are the habitation of Thy throne.” (Psa. 89: 14; 97: 2.) He is ” the Father of lights, with whom is no variableness, neither […]

History and Archaeology sciences looked at #1 Encyclopedism and enlightenment

Archaeology, also spelled archeology, may be considered a very recent or relatively new sciences. We are confronted with the past and may have already the science or study of ‘history’. That study is already very old and aimed at providing an overall explanation of the process of history. In the philosophy of history one tries to […]

A birthday passed nearly unnoticed

Two days ago it was in certain way a special day we would have loved to celebrate. But it passed before we knew it. Days were floating letting sun and moon exchange the night and days. Normally on the religious part we would not celebrate other feasts than those God gave us to celebrate. The […]

Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

Leven in een land met onhaalbare wetten Wat zou u er van denken als u in een land zou gehuisvest worden waar de koning zulke wetten oplegt dat hij en u maar al te goed weten dat niemand er zich kan aan houden? Dat is in feite wat meerdere Christenen insinueren door te zeggen dat […]

A god who gave his people commandments and laws he knew they never could keep to it

Sayings that Jesus has to be God Very often we encounter Christian writings where is said Jesus has to be God because no man is ever capable to be without sin or to keep to God’s commandments. This month is not different to others. Once again we found a person saying on his website If […]

Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn

Jezus bad voor degenen die op hem willen vertrouwen vanwege de woorden opgeschreven in de Heilige Schrift. Jezus bad dat zij allen één zouden zijn, net als de Vader, wordt verenigd met hem en hij met ons. Samen moeten we met elkaar verenigen of een eenheid onder Christus vormen. Wij moeten er naar werken om […]

Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens

Het Oude en Nieuwe Blog Zeer oude en nieuwere oude teksten van waarde en gericht op één mens Nazarener Jood Jeshua De Nazarener Jeshua, die beter gekend is als Jezus Christus, vertelde vele verhalen of gelijkenissen en bestede heel wat tijd om de oudere teksten, die door velen gekend waren, te verklaren. Vandaag kennen niet […]

Creator and Blogger God 10 A Blog of a Book 4 Listening to the Blogger

Listening to the Blogger The difference between the thinking of man and the ways of God is huge. Man may talk a lot and today we do find a lot of blogs on the internet. When there was not such a mean to communicate, God used another way, but not less sufficient. He provided the […]

Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger

Luisteren naar de Blogger Het verschil tussen het denken van de mens en de wegen van God is enorm. De mens kan veel zeggen en vandaag vinden we veel blogs op het internet waar er veel gezegd wordt en waar ook kansen genoeg zijn om over allerlei dingen te praten. Toen er nog niet een […]

Missional hermeneutics 3/5

Authority of Scripture and witness to itself We all should allow the Scriptures to stand as their own witness and interpreter. In the Westminster Confession of Faith (1646) it is  summarized in (1:9): “The infallible rule of interpretation of Scripture is the Scripture itself; and therefore, when there is a question about the true and […]

Missionaire hermeneutiek 3/5

Alles plaatsen in zijn tijd Bij het lezen van de Bijbel hebben we een tekst te interpreteren die in vroegere tijden geschreven is geworden en in latere tijden samengesteld is geworden. Op zich is de Bijbel een verzameling van meerdere boeken die in verschillende stylen zijn geschreven en op het eerste zicht onafhankelijke literaire werken […]

Missionaire hermeneutiek 2/5

Begrijpen, verwoorden, kopiëren en vertalen Als wij de “Hermeneutiek” , afgeleid van het Griekse woord hermeneuo (ermeneuro), dat ‘uitleggen’, ‘verwoorden’ of ‘vertalen’ betekent, bekijken nemen wij deze leer van de wetenschappelijke verklaring, interpretatie en uitleg van heilige teksten, in het bijzonder als van toepassing op de Bijbel, het Boek der Boeken. Al werd aanvankelijk de […]