Wes Bredenhof on Abraham Kuyper

Going further to look at Abraham Kuyper we must take in consideration the many Bijbelvorsers or Bible researchers who protested in the 12th and 16th century and at the statement of the Reformed faith in 37 articles written by Guido de Brès Confessio Belgica (Belgic Confession) which was being deleted by the General Synod 1905 of the Reformed Churches in the Netherlands (Gereformeerde Kerken in Nederland).

In this article we also review how Wes Bredenhof looks at Kuyper and his evolution of faith.

Nederlandse vraag om hernieuwd belijden

In de Nederlandse protestantse kerk werd de afgelopen weken de Synode van Dordrecht herdacht en werd de vraag gesteld of men niet tot een nieuwe belijdenis moest komen. De ondertekenaars van de verklaring ”Homoseksualiteit vraagt om hernieuwd belijden” stellen dat de kerken in Nederland bezig zijn te buigen voor de gedachte dat homoseksualiteit ook binnen […]