Dit is het Land: Hebron

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu Hebron Hebron bestond al in de tijd van Abraham: “Daarna sloeg Abram zijn tenten op en ging wonen bij de tere binten (eiken) van Mamre, bij Kirjat-Arba, nu Hebron …”(Gen. 13:18). Het is daaroméén van de oudstebewoondeplaatsen van het land. De oorspronkelijkenaam van Hebron was Kirjat–Arba (Vier-Stad). […]

Converso Involvement in the Sabbatai Zevi Movement

Originally posted on B'nei Anusim Center for Education:
By Rabbi Juan Bejarano-Gutierrez The rise of Sabbatai Zevi and his messianic movement greatly impacted communities comprised of former Conversos. In 1666 for example, many of the members of the community in Amsterdam succumbed to the predominant enthusiasm as did those in Hamburg. Prayers had even…