Vertrouwelijke geschriften

Uit ons Multiply archief: Sep 12, ’11 De Joodse Talmoed en Mishah/Mishna of Misjna (Joodse Wetten) verwijzen herhaaldelijk naar Jezus van Nazareth, zijn smadelijke dood enz.,zij het evenwel in negatieve zin, wat echter juist daardoor een waardevoller getuigenis maakt. Zijn broer was niet de enige schrijver die over hem rapporteerde. Ook andere volgelingen van hem […]

Archaeology and the Bible researcher 1/4

Knowing what happened in previous times For the Bible researcher it is important to know what happened in the time when the Books of the Bible were written. He is interested in the logos (the word but also the “theory or science”) from the ancient times. As such Achaia (from the Greek meaning “ancient things) […]