De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden

De opstanding van de doden Het getuigenis van de Schrift betreffende de toestand van de doden is onderzocht, en men heeft gezien dat de doden slapen. De Schrift leert ons, dat het gehele geslacht ter dood veroordeeld is wegens de ene overtreding in de hof van Eden, maar dat er een verlossing is gekomen door […]

The Dead — Where Are They? 9 The Resurrection of the Dead

The Resurrection of the Dead The Scripture testimony concerning the state of the dead has been examined, and it has been seen that the dead are asleep. The Scriptures have been found to teach that the whole of the race has been condemned to death on account of the one transgression in the Garden of […]