Den Nachbarn wie sich selbst lieben

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst (Jak. 2:8) Jakobus fügte hinzu: „Wenn ihr . . . fortfahrt, Parteilichkeit zu bekunden, so begeht ihr Sünde“ (Jak. 2:9). Wenn wir Menschen lieben, diskriminieren wir niemand aufgrund seiner Bildung, Herkunft oder seines sozialen Status. Unparteilichkeit darf nicht aufgesetzt sein. Sie muss ein echter Teil unserer Persönlichkeit sein. Liebe ist […]

Om die naaste lief te hê soos homself

Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. — Jak. 2:8. Jakobus het bygevoeg: “As julle aanhou om sommige voor te trek, bedryf julle ’n sonde” (Jak. 2:9). As ons vir mense lief is, sal ons nie teen hulle diskrimineer weens hulle opvoeding, ras of sosiale status nie. Ons moenie maak asof ons onpartydig is nie. Dit […]

De naaste liefhebbend als zichzelf

Je moet je naaste liefhebben als jezelf. — Jak. 2:8. Jakobus voegde eraan toe: ‘Wanneer gij blijk blijft geven van begunstiging, begaat gij een zonde’ (Jak. 2:9). Liefde zal ons motiveren om discriminatie op basis van iemands opleiding, ras of maatschappelijke status te vermijden. Het is dus niet genoeg om onpartijdig te lijken, het moet echt […]