Jihad gedoe

Digital Téchnē schreef enkele jaren geleden in Trying to Make Sense of Jihad vs. McWorld Als ik dit hele jihad-gedoe goed begrijp – als een containerbegrip voor sektarische groeperingen die subnationale identiteiten proberen terug te winnen door politieke omwenteling en gewelddadig activisme – dan is het gemakkelijk te begrijpen hoe zij “in oorlog zijn met […]

Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België

Voorschokken Na de schok van een meer dan anderhalf uur geduurd hebbend vuursalvo op het zomerkamp van de Noorse socialistische partij, op het eiland Utøya, plus een bomaanlag in Oslo, tezamen goed voor 92 doden, en na de aanslag op een regeringsgebouw in het Amerikaanse Oklahoma City waarbij 168 doden vielen, mocht Frankrijk nu ter […]

Growing rift between observant parents and their children

Our Western capitalist world may have many problems and the youngsters may be the ping-pong ball in the game between parents and social media. Everywhere in the Northern hemisphere we can see that youngsters may be tempted by lots of gadgets and lots of ‘video’s’ or films which lure them away from more serious thoughts […]

Retrieving some older articles previously placed on Multiply

A few years back, on the MSN Groups I wrote some articles and responded to certain articles of others. Hereof there is nothing to find back. Even from the Messenger or Microsoft Life and MSN Spaces (Windows Live Spaces) there is nothing but from the subsequent transferee Multiply I did have some postings. What happened […]

Plaatsing van oudere artikelen

Op de MSN Groups / MSN Groepen schreef ik enkele artikelen en reageerde op bepaalde artikels van anderen. Hiervan iets niets meer terug te vinden. Ook van de Messenger of Microsoft Life en MSN Spaces (Windows Live Spaces) is er niets meer, maar van de latere overnemer Multiply heb ik wel nog enkele ‘postings’. Wat […]