De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

Sheol, Hades, Hel, Gehenna De dood is hetzelfde voor zowel goede als slechte mensen. Hetzelfde woord beschrijft de toestand van beiden, vele malen opnieuw: “Toen gaf Abraham den geest en stierf in een goede ouderdom, een oud man en vol van jaren; en hij werd tot zijn volk verzameld.” (Gen. 25: 8.) En Izaäk gaf […]

The Dead — Where Are They? 5 Sheol, Hades, Hell, Gehenna

Sheol, Hades, Hell, Gehenna Death is the same for both good and bad men. The same word describes the condition of both, many times over: “Then Abraham gave up the ghost [breath|, and died in a good old age, an old man, and full of years; and was gathered to his people.” (Gen. 25: 8.) […]