Om die naaste lief te hê soos homself

Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. — Jak. 2:8. Jakobus het bygevoeg: “As julle aanhou om sommige voor te trek, bedryf julle ’n sonde” (Jak. 2:9). As ons vir mense lief is, sal ons nie teen hulle diskrimineer weens hulle opvoeding, ras of sosiale status nie. Ons moenie maak asof ons onpartydig is nie. Dit […]

De naaste liefhebbend als zichzelf

Je moet je naaste liefhebben als jezelf. — Jak. 2:8. Jakobus voegde eraan toe: ‘Wanneer gij blijk blijft geven van begunstiging, begaat gij een zonde’ (Jak. 2:9). Liefde zal ons motiveren om discriminatie op basis van iemands opleiding, ras of maatschappelijke status te vermijden. Het is dus niet genoeg om onpartijdig te lijken, het moet echt […]

Om mekaar lief te hê met dade en opregtheid

Laat ons liefhê, nie met woorde of met die tong nie, maar met dade en in waarheid. — 1 Joh. 3:18. Jehovah is die Bron van liefde (1 Joh. 4:7). Die belangrikste soort liefde is gebaseer op goeie beginsels. In die Bybel word hierdie liefde beskryf deur die Griekse woord a·gaʹpe. Dit kan gevoelens van hartlikheid teenoor ander […]

Elkaar liefhebben met daden en in oprechtheid

We moeten elkaar liefhebben — niet met woorden of met de mond, maar met daden en in oprechtheid. — 1 Joh. 3:18. Liefde gebaseerd op rechtvaardige principes (agape) is een geschenk van Jehovah. Hij is de Bron ervan (1 Joh. 4:7). Het is de meest verheven vorm van liefde. Het is een liefde die genegenheid en hartelijkheid kan omvatten, […]

Getroost worden door de Allerhoogste en zijn familie

In ons leven zijn wij best als Godliefhebbende op God Zijn medeleven te vertrouwen en samen te gaan met anderen die ook in Hem geloven en hun leven aan Hem willen toevertrouwen.