Our brothers in Kyiv’s northwest suburb Irpin

Kyiv’s northwest suburb Irpin Over the past decade, the population of Kyiv’s northwest suburb Irpin swelled to 90,000, and with it some churches, like the Irpin Bible Church (IBC) grew with it. The city is known in evangelical circles as the “Wheaton of Ukraine” or Bible Belt because there are so many people over there […]

Waakzaamheid geboden 3 Codes en een heerser van het Noorden

Gog en Magog zijn een persoon en een land genoemd in de Hebreeuwse Bijbel in Ezechiël 38. Gog is de heerser van het land Magog die de uiteindelijke strijd zal voeren tegen het volk van God. In de Openbaring van Johannes 20:8 worden Gog en Magog genoemd als twee landen onder de heerschappij van Satan. Hoe kan dit voor ons in de 21ste eeuw van belang zijn?