Who were the Magi?

Intro In the 1950ies and 60ies January the 6th was a “holy day”, being called “Drie Koningen” or “Three Kings’ Day” or “Epiphany” (from Greek epiphaneia, “manifestation”), or “Theophany”. In the Catholic Church it was and still is a day that they remember or commemorate the first manifestation of Jesus Christ to the Gentiles, represented […]

Effectief Bijbellezen: De Taal van de Bijbel en Wijzen uit het Oosten

Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, er kwamen wijzen uit het Oosten te Jeruzalem en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen. (Matt.eüs 2:1-2, […]